Mekkora összegű kár érte a magyar államot a cafetéria piac jogellenes átalakítása miatt?

Igazságügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1.) Az évek óta folyó per során mekkora összegű a. ügyvédi költséget, b. perköltséget, c. késedelmi kamatot és d. kártérítési összeget kell a Magyar Államnak fizetnie a Sodexónak a Magyar Kormány jogellenes intézkedése miatt. (Európai Bíróság és a Világbank Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjának döntése következtében)?
2.) Az évek óta folyó per során mekkora összegű a. ügyvédi költséget, b. perköltséget, c. késedelmi kamatot és d. kártérítési összeget kell a Magyar Államnak fizetnie az Erendernek a Magyar Kormány jogellenes intézkedése miatt. (Európai Bíróság és a Világbank Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjának döntése következtében)?
3.) Az évek óta folyó per során mekkora összegű a. ügyvédi költséget, b. perköltséget, c. késedelmi kamatot és d. kártérítési összeget kell a Magyar Államnak fizetnie a Le Chèque Déjeunernek a Magyar Kormány jogellenes intézkedése miatt. (Európai Bíróság és a Világbank Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjának döntése következtében)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 13.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

     

 

                                                                                                             

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

                                                                           

 

idézett részek megjelenítése