Megszűnt minősítésű adatok

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 39. § (2) bek-e értelmében azon, a Minisztérium kezelésében lévő adatok megjelölését a korábbi minősítési ok feltüntetésével, amelyek tekintetében a minősítés e rendelkezés alapján szűnt meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

2 Attachments

 

 

[1]Leírás: Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - minősített adatok felülvizsgálati
eljárásáról

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-a alapján a
minősített adatok felülvizsgálati eljárása tárgyában benyújtott
közérdekűadat-igénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton köszönöm a „Minősített adatok felülvizsgálati eljárásáról” tárgyban küldött közérdekűadat-igénylésemre adott választ.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a részemre a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.)
39. § (1) bekezdése alapján meghozott, a minősítés fenntartásáról szóló döntések másolatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

2 Attachments

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A „megszűnt minősítésű adatok” tárgyú adatigénylésével összefüggésben a
csatolt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

 

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A „megszűnt minősítésű adatok” tárgyú adatigénylésével összefüggésben a
csatolt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

KiMitTud - közérdekű adatok igénylése,

1 Attachment

Az újraminősített iratok adatait tartalmazó csatolt jegyzék postán
érkezett be az atlatszo.hu-hoz.