Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szkájvóker Lajos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Megbízási szerződések 2020.04.29-2020-09.05.

Szkájvóker Lajos made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Szkájvóker Lajos to read a recent response and update the status.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Göd Város Önkormányzata és Göd Város Polgármesteri Hivatala által 2020. április 29. és 2020. szeptember 05. között kötött megbízási szerződések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Szkájvóker Lajos

Városháza - Göd, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Sent: Monday, September 14, 2020 10:43 AM
To: [1][email address]
Subject: Közérdekű adat

 

                                                                     
Ikt.sz.: 10/79-2/2020

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

2020. szeptember 7-i adatkérő levelére, melyben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 28.§(1) bekezdése alapján közérdekű adatok közlését kérte
hivatalunktól, az alábbiakban küldöm Önnek Göd Város Önkormányzata és Göd
Város Polgármesteri Hivatala által 2020. április 29. és 2020. szeptember
05. között kötött megbízási szerződések másolatát.

 

Sáhó Ágnes

 

munkaügyi ügyintéző

Telefonszám: +36 27 530 064/222

E-mail: [2][email address]

 

Gödi Polgármesteri Hivatal

[3]www.god.hu

Pesti út 81.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.god.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szkájvóker Lajos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.