Médiaszolgáltatást érintő frekvenciagazdálkodási koncepció

Az igénylés részben sikeres volt.

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Médiatanács!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Médiatanács által az Mttv. 183. § (1) i pontja alapján kialakított, a médiaszolgáltatást érintő frekvenciagazdálkodási koncepciót, illetve ha több ilyen dokumentum is született, koncepciókat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 5.

Üdvözlettel:
Dr. Urbán Ágnes
a Mérték Médiaelemző Műhely ügyvezetője

KOZERDEKUADATKERESES, Médiatanács

Tisztelt Urbán Ágnes!

A Médiatanács frekvenciagazdálkodási koncepciójával kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom.

Az Mttv.182. § h) pontja  szerint a Médiatanács  látja el a rádiós
médiaszolgáltatási jogosultságok pályáztatásával kapcsolatos feladatokat.

A Médiatanács a jogelődje által felhalmozott tapasztalatokat, és a
korábban kidolgozott szakmai anyagokat is figyelembe véve minden egyes
médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásáról médiapiaci és médiapolitikai
szempontok elemzése és  vizsgálata alapján dönt. A Médiatanács jelenlegi
frekvenciagazdálkodási koncepciója a pályáztatási  gyakorlatában testesül
meg.
A Médiatanács új frekvenciagazdálkodási koncepcióját a digitális rádiózás
nemzetközi tapasztalatainak és a rádiós platformon várható digitális
átállás fejleményeinek megfelelően tervezi kialakítani.

Üdvözlettel:
 
Karácsony Kamilla
főosztályvezető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Tel: +36 1 457-7930, Mobil:
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nmhh.hu/