Tisztelt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.01.08-án kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.01.23-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Zuberecz Dóra, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Szeretném tájékoztatni, hogy a 2013. február 8-án beérkezett levelében
kért adatok, - amelyek a 2006-2012 közötti Médiaköltésekre vonatkozóak
városunkat illetően - összegyűjtése folyamatban van.
A napokban megküldjük az Ön részére, kérem addigi türelmét.

Tisztelettel

--
Zuberecz Dóra
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat
Kommunikációs Iroda
sajtó és tájékoztatási referens
+36 20 957 2747

Tisztelt Zuberecz Dóra!

Köszönöm a reagálást, várom az adatokat.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Zuberecz Dóra, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az ön által kért adatokat, amelyek a 2006-2012 közötti médiaköltésekre
vonatkoznak, csatolva küldöm.

Üdvözlettel

--
Zuberecz Dóra
sajtó és tájékoztatási referens
+36 20 957 2747

2013.02.14. 12:04 keltezéssel, Erdélyi Katalin írta:

idézett részek megjelenítése

Zuberecz Dóra, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Melléklet

2013.02.19. 14:23 keltezéssel, Zuberecz Dóra írta:

idézett részek megjelenítése

--
Zuberecz Dóra
sajtó és tájékoztatási referens
+36 20 957 2747

Zuberecz Dóra, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

2013.02.19. 14:24 keltezéssel, Zuberecz Dóra írta:

idézett részek megjelenítése

--
Zuberecz Dóra
sajtó és tájékoztatási referens
+36 20 957 2747

Tisztelt Zuberecz Dóra!

Köszönöm szépen az adatokat.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin