Médiaköltések 2006-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006.I.1. és 2012.XII.31. között

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.

- milyen értékben és miről szerződtek a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy
szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.01.08-án kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.01.23-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom Önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gyönyörű Zsoltné, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

Elnézését kérem, hogy január 23-a helyett csak ma január 28-án válaszolunk
adatkérő levelére.

 

Ennek egyetlen oka az én döntésem, miszerint a költségvetési tervünk
készítésén, hétvégeken és napi tízen-órákat dolgozókat kímélve január
31-ére kértem az adatok összegyűjtését. A költségvetési tervezet január
25-én elkészült, hétvégén munkatársaim összegyűjtötték az adatokat,
amelyeket mellékelek. Amennyiben egyéb adatra, vagy más dokumentumra
igényt tart úgy szíveskedjen jelezni.

 

Munkájához sok sikert kívánva kérem szíves megértését a késésért.

 

 

Kaposvár, 2013. január 28.

 

 

 

                                                          Tisztelettel:

 

 

                        

                                  
                                                                    Dr.
Kéki Zoltán          

           
                                                                                          címzetes
főjegyző

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CGYONYO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CGYONYO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CGYONYO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Tisztelt Dr.Kéki Zoltán!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin