Mátrakapu kaland- és ökoturisztikai élménypark

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Egy képviselői kérdésre 2018-ban az a válasz érkezett, hogy a "Nemzetgazdasági Minisztérium szabálytalansági eljárást követően 2016 szeptemberében elállt a támogatási szerződéstől. A kifizetett támogatás kamatokkal növelt összegének visszakövetelése folyamatban van." Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a pásztói Mátrakapu kaland- és ökoturisztikai élményparkkal (ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0144 azonosító számú projekt) kapcsolatos vizsgálat dokumentumait, valamint, hogy a kedvezményezett mekkora összeget fizetett vissza.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 8.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

PM/18636/2020 – közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter  részére
[1][FOI #15857 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

A 2020. október 8-án megküldött közérdekű adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) bekezdésére
hivatkozással kérjük, hogy adatigénylését pontosítani szíveskedjék
tekintettel arra, hogy abból nem derül ki, hogy a megjelölt projekt
tekintetében pontosan milyen vizsgálat milyen dokumentációját igényli.

  

Kérjük a kérdésének pontosítását!

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!

Annak a vizsgálatnak a részleteit szeretném megismerni, amelyre a Nemzetgazdasági Minisztérium "szabálytalansági eljárásként" utalt, és amelyet követően 2016 szeptemberében elállt a támogatási szerződéstől, valamint a kifizetett támogatás kamatokkal növelt összegének visszakövetelését írta elő.

Tehát, kérem újra, hogy szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a pásztói Mátrakapu kaland- és ökoturisztikai élményparkkal (ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0144 azonosító számú projekt) kapcsolatos vizsgálat dokumentumait, valamint, hogy a kedvezményezett mekkora összeget fizetett vissza.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/18636/2020 – közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter  részére
[1][FOI #15857 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

[2]Leírás:    
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály
 
[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!

Érdeklődnék, mikor számíthatok válaszra a fent megjelölt tárgyban.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

PM/18636/2020 – közérdekû adatigénylés

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #15857 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylõ!

 

A 2020. október 8-án megküldött közérdekû adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A Mátrakapu kaland- és ökoturisztikai élménypark címû,
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0144 azonosítószámú projekttel kapcsolatban az összes
adat a következõ linken érhetõ el:
[2]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p...

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[3]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!

Nem, a Széchenyi2020-on nincsenek fent az általam kért adatok. Ezért továbbra is kérem a fent megnevezett témában a választ.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

 

PM/18636/2020 – közérdekű adatigénylés

 

Katus Eszter asszony részére

[1][FOI #15857 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztérium részére 2020. október 8-án és
2020. november 30-án megküldött adatigénylései azonos adatkörre
irányulnak, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdése
alapján korábbi válaszunkat fenntartjuk.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése