Mártélyi Tagintézmény | Varga Tamás Általános Iskola bezárásról szóló döntés és annak előkészítése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mártélyi Tagintézmény | Varga Tamás Általános Iskola bezárásról szóló döntés és annak előkészítéséről szóló dokumentációt. Valamint, hogy a 2015-től tapasztalható alacsony létszám ellenére pontosan milyen indokok mellett maradhatott meg az iskola 2020-ig. Milyen költséggel jár az iskolások utaztatása, milyen számítások támasztják alá a bezárást, pontosan milyen költséggel jár a mártélyi tagintézmény üzemeltetése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 22.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Báthoryné dr. Licska Anikó, KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

1 Attachment

Segesvári Csaba
részére

Tisztelt Adatkérő!

Mellékelten továbbítom a közérdekű adatkérés ügyében adandó választ.
Kérem tájékoztatásom elfogadását!

Tisztelettel:
 
Báthoryné dr. Licska Anikó
tankerületi igazgató helyetteseként SZMSZ szerint
eljáró szakmai vezető
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
Telefon: +36 (62) 795208
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése