Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bódi Mátyás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Magyar Falu Program kedvezményezettjei

We're waiting for Bódi Mátyás to read recent responses and update the status.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Falu Program kedvezményezettjeinek listáját, megjelölve benne a:

- kifizetés dátumát
- a kedvezményezett települését

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 14.

Üdvözlettel:
Bódi Mátyás

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/61/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bódi
Mátyás                                                                          

részére                                                                                  

           

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar
Falu Program kedvezményezettjeinek listáját, megjelölve benne a:

 

- kifizetés dátumát

- a kedvezményezett települését”

 

Az Infotv. 30. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy a
Magyar Falu Program kedvezményezettjeivel kapcsolatos adatok nyilvánosan
elérhetőek az alábbi internetes oldalon:
[1]https://kormany.hu/miniszterelnokseg/mag....

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://kormany.hu/miniszterelnokseg/mag...

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat 2022. január 31. napján
megküldtük az igénylésében megjelölt e-mail címre, a sikeres kézbesítésről
még aznap visszaigazolást kaptunk. Tekintettel azonban arra, hogy 2022.
február 2-án az üzenet kézbesíthetetlenségről szóló hibaüzenetet kaptunk,
ezért ismételten megküldjük válaszunkat.

 

Ikt.: JHÁT-PDF/61/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bódi
Mátyás                                                                          

részére                                                                                  

           

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar
Falu Program kedvezményezettjeinek listáját, megjelölve benne a:

 

- kifizetés dátumát

- a kedvezményezett települését”

 

Az Infotv. 30. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy a
Magyar Falu Program kedvezményezettjeivel kapcsolatos adatok nyilvánosan
elérhetőek az alábbi internetes oldalon:
[1]https://kormany.hu/miniszterelnokseg/mag....

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://kormany.hu/miniszterelnokseg/mag...

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat 2022. január 31. napján
megküldtük az igénylésében megjelölt e-mail címre, a sikeres kézbesítésről
még aznap visszaigazolást kaptunk. Tekintettel azonban arra, hogy 2022.
február 2. napján az üzenet kézbesíthetetlenségéről szóló hibaüzenet
érkezett, ezért a választ 2022. február 8. napján ismételten megküldtük. A
kézbesíthetetlenségről újabb hibaüzenetet kaptunk.   

Tájékoztatom, hogy a kézbesítéssel összefüggésben bekövetkezett hibák nem
a Miniszterelnökségnél merültek fel.

A közérdekű adatigénylésre vonatkozó választ az alábbiakban ismételten
megküldöm.

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/61/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bódi
Mátyás                                                                          

részére                                                                                  

           

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar
Falu Program kedvezményezettjeinek listáját, megjelölve benne a:

 

- kifizetés dátumát

- a kedvezményezett települését”

 

Az Infotv. 30. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy a
Magyar Falu Program kedvezményezettjeivel kapcsolatos adatok nyilvánosan
elérhetőek az alábbi internetes oldalon:
[1]https://kormany.hu/miniszterelnokseg/mag....

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://kormany.hu/miniszterelnokseg/mag...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bódi Mátyás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.