Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat a listákat, amelyeket a vélt pártszimpátia alapján vezetnek civil szervezetekről. ( Lásd: http://444.hu/2014/05/30/itt-a-kormany-l... )

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen utasítás vagy előírás, esetleg a Szervezeti és Működési Szabályzat mely pontja alapján végzik ezt a listázást.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Alaptörvény mely cikke tartalmazza, hogy a Magyar Köztárság kormányának vezetnie kell civil szervezetek esetleges pártszimpátiáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 30.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Kis Erika, Miniszterelnökség

1 Attachment

Ferencz Gábor részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Adatigénylésére válaszul mellékelten megküldöm az ME-JHSZ/J/1369/1 (2014)
iktatási számú választ.

 

 

idézett részek megjelenítése