Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTVA honlapján közzétett blogok (http://mtva.hu/hu/sajtoszoba-main/sajtok...) szerzőinek az elmúlt 1 évben (2014. március 1-jéig visszamenőleg) kifizetett összegek listáját, havi bontásban (blog neve, szerző, összeg/hó).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 11.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Melléklet

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

2015. március 11. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) megfelelően az alábbi
választ adom az Infotv. 29.§ (1) bekezdésben írt törvényes határidőn
belül. Jelen levelemhez mellékelten csatolom a
[1]http://mtva.hu/hu/sajtoszoba-main/sajtok...
link alatt közzétett szerződések utáni kifizetések listáját. Tájékoztatom
azonban, hogy 2014. március 1. napjáig visszamenőleg nem áll módunkban a
kért adatokat rendelkezésére bocsátani, tekintettel arra, hogy a hirado.hu
weboldalon a blogok 2014. november hónapjában indultak.

 

Levelünk kézhezvételéről szíves visszajelzését kérjük!

 

Tisztelettel:

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[3]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. http://mtva.hu/hu/sajtoszoba-main/sajtok...
2. mailto:[email address]