Lakáskoncepció 2015

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a lakáskoncepciót, melynek készítéséről a 2015-ös költségvetésben határoztak, és biztosítottak rá forrást (lakásgazdálkodási feladatok tartalék soron; dr. Hajdu Nóra képviselő befogadott költségvetési módosító indítványa).

(Lásd: Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2015. február 25-i ülésének jegyzőkönyve, 1. napirendi pont, és Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésének jegyzőkönyve, 2. napirendi pont)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 6.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. április 12-én érkezett lakáskoncepcióval kapcsolatos
közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §
(2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Adatigényére a válaszadási határidőn belül igyekszünk minél hamarabb
eleget tenni.

 

Tisztelettel:

 

 dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással a 2023. április 12. napján érkezett lakáskoncepcióval
kapcsolatos közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
Településfejlesztési Koncepciót a 198/2018.(IX.27.) határozattal fogadta
el a Kt., ennek elkészítéséhez több hatástanulmány is készült, mely az
alábbi link alatt elérhető:

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/lgsessp...

 

A vagyongazdálkodási terv az alábbi link alatt érhető el:

 

[2]https://archiv.masodikkerulet.hu/lgsessp...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail: [4][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/lgsessp...
2. https://archiv.masodikkerulet.hu/lgsessp...
4. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

A 2015. évi költségvetéshez beküldött, az előterjesztő által befogadott, a testület által megszavazott képviselői módosító javaslat alapján (melyet az önkormányzat honlapján nem hoztak nyilvánosságra, a korábbi adatigénylésem teljesítéseként megküldték:
http://kimittud.hu/request/koltsegvetesi... ) szociális lakásgazdálkodási koncepció kidolgozását vállalta az önkormányzat. A költségvetés részletes testületi vitájának jegyzőkönyve szerint, a koncepció készítésének célja konkrétan a szociális bérlakásállomány bővítése volt.

Az önök által megküldött dokumentum évekkel később készült, és nem erről szól. Kérem, közöljék, van-e nyoma annak, hogy a 2015-ös költségvetési rendeletben előírt ezen feladatot végrehajtották, azaz az ilyen tárgyú koncepciót az önkormányzat megrendelte-e, és átvette-e, vagy pedig arról van-e szó, hogy a rendeletben előírt feladatot nem végezték el.

Az adatigénylésemet kiegészítem azzal, vagy ha szükséges, új adatigénylést adok be arról, hogy a 2015-ös költségvetésben ezen soron szereplő összeg felhasználására, annak ellenőrzésére vonatkozó minden információt legyenek szívesek közölni.

Jelzem, hogy az adatigénylés törvényben előírt határideje után közölték a határidő meghosszabbítását, amit a törvény szerint a határidő előtt szükséges. Az adatigénylést 2023. április 6-án adtam be, ahogy a fenti dokumentációban szerepel. Az önök levelében szereplő április 12-i dátum alatt azt értsem-e, hogy az Átlátszó KiMitTud rendszere az állításuk szerint ilyen késéssel továbbítja az adatigényléseket? Vagy azt értsem, hogy a beérkezett igényléssel ekkor kezdtek foglalkozni, ami a határidő szempontjából irreleváns? Ilyen módon késedelmesen pedig, egyelőre az igénylés vonatkozásában irreleváns információkat kaptam. Kérem, legyenek szívesek az adatigénylésben szereplő kérésre reagálni, és ne egészen más információkat adni, amelyeket nem kértem és nincs rá szükségem.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2015-ös költségvetésbe módosító indítványként beemelt szociális bérlakás növelésére vonatkozó koncepció kidolgozására vonatkozó konkrét szerződés kötése nem ismert előttünk.

A tegnapi nap folyamán átküldött 2 anyag, ezek közül is a 2018. februárjában elfogadott vagyongazdálkodási terv az, amiben utalás és adat található a szociális bérlakásokra.

A kérelmét lehet, hogy 6-án küldte, de az 12-én került érkeztetésre és iktatásra.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm a pontosítást! Az adatigénylést ezek szerint lezárom azzal a megjegyzéssel, hogy nem kaptam meg az igényelt adatot, mert nem lelhető fel a kért dokumentum.

Tudnak válaszolni ennek az egyeztetésnek a részeként, vagy adjak be új adatigénylést arról, hogy a vonatkozó költségvetési soron történt-e felhasználás valamilyen célra, vagy - ha jól értem - maradvány keletkezett?

Igen, a vagyongazdálkodási terv tartalmaz utalást, ahogy más dokumentumok is. Köszönöm, hogy megküldték, akkor is, ha már ismertem, használom. Az adatigénylés a megjelölt célú anyagra vonatkozott, amiről korábban nem tudtam, hogy a készítését a költségvetési rendelet előírta, a jelzett képviselői javaslat befogadása útján.

Laikusként azt gondoltam, hogy az elektronikusan megküldött beadványok gyakorlatilag azonnal megjelennek a rendszerükben, és az érkeztetésük egybeesik azzal, amikor a rendszerükbe beérkezik. Nem ismerem, a jog hogyan kezeli, ha az iktatásig és az ügyintézés megkezdéséig 6 nap telik el. Szubjektíve nagyon hosszú időnek tűnik, ami ráadásul jogbizonytalanságot okoz, hiszen a törvényben előírt határidő lejárta így az ügyfél számára gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Ha egyszer elvégzik az önkormányzatuknál az átláthatósági gyakorlatuk áttekintését az ügyféltapasztalatok alapján, és ezt is figyelembe véve, értékelik az Ez a Minimum! vállalásaik teljesítését, szerintem érdemes lesz foglalkozni az elektronikus beadványok iktatásáig eltelő idő hosszával is.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének végrehajtásáról szóló 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet (zárszámadási rendelet) 16. sz. tábla 2015. évi tartalékainak előirányzatai című tábla II./b/14. sor „Lakásgazdálkodási feladatok” céltartalékok közzé került az összeg, mert nem került elköltésre, maradványként jelent meg, mert kötelezettségvállalás nem volt rá.

A kérelmek érkeztetése és iktatása 1, vagy 2 nap átfutási idővel történik, jelen esetben a húsvéti ünnepek miatt történt a csúszás.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Köszönöm a kiegészítő tájékoztatást is! Ezzel az adatigényléssel akkor valóban megtudhattam, amit - a dokumentum hiányában - lehet.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos