Költségvetési módosító javaslatokról szóló bizottsági előterjesztések

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a költségvetés részletes vitájához érkezett alábbi módosító javaslatokat (bizottsági előterjesztések):

1. a 2023. évi költségvetés tervezetéhez benyújtott összes módosító javaslat (Költségvetési Bizottság 2023. február 22-i és 27-i ülése)

A korábbi évek módosító javaslatai közül az alábbiak, ha az önkormányzat honlapján az ülés előtt és azóta sem nyilvánosságra hozott előterjesztések többet tartalmaznak a jegyzőkönyvek megjelölt helyein idézett szövegeknél:

2. a 2019. évi évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Tóth Csaba Róbert képviselő 8. (átmeneti krízisotthonok) és 11. (hajléktalanellátás, nappali melegedő) módosító javaslata (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2019. február 18-i ülése, jegyzőkönyv 27. és 28. old.)

3. a 2017. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Hajdu Nóra képviselő 1. (hajléktalanellátási keret) és 2. (szociális krízishelyzet kerete) módosító javaslatai (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 201. február 22-i ülése, jegyzőkönyv 2. és 3. old.)

4. a 2016. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Hajdu Nóra képviselő hajléktalanellátási keret módosító javaslata (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2016. február 23-i ülése, jegyzőkönyv 16. old.)

5. a 2015. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Hajdu Nóra képviselő lakáskoncepció kidolgozása és hajléktalanellátási keret módosító módosító javaslatai (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 201. február 25-i ülése, jegyzőkönyv 2. és 13. old.)

Felhívom a figyelmüket, hogy a bizottsági előterjesztéseket az Infotv. szerint a benyújtás időpontját követően azonnal kötelesek lettek volna nyilvánosságra hozni, ezért kérem, hogy az adatigénylést az önkormányzat honlapján, a bizottsági előterjesztések közé való felvétellel teljesítsék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 1.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. február 28. napján és március 1. napján küldött közérdekű
adatkérésre, mellékelten küldöm az adatokat, illetve a linket az adat
eléréséhez.

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
3. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Nagyon köszönöm a kért információk megküldését, az idei módosító javaslatok esetében pedig a honlapra korábban feltett előterjesztések kiegészítését!

Jelzem, ahogy már többször, és ezentúl mindig fogom, hogy az állampolgárok tájékozódásának megkönnyítése érdekében, szerintem szükséges volna azoknak az anyagoknak a pótlása a honlapon, amelyeket az önkormányzat éveken keresztül, a figyelmeztetések ellenére, az Infotv. megsértésével nem tett közzé. Mivel hatalmas mennyiségű elmulasztott feladatról van szó, ezért nyilvánvaló, hogy ehhez többletkapacitás, vezetői döntés, intézkedési terv, határidő, felelős kijelölése volna szükséges.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos