Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni hogy az egyházi fenntartású intézményekre is vonatkozik-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, tőlük is lehetséges-e közérdekű adatot igényelni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 26.

Üdvözlettel:

Bodoky Tamás

Magyar Gabriella hozzászólt ()

Vannak olyan egyházi intézmények (ovi, suli), amelyek önkormányzati, állami pénzeket kapnak különféle jogcímeken.
Akár az állami normatíva is ilyen lehet, de ezen kívül egyéb támogatásokat is kapnak.
Szerintem minimum ezen intézmények adatai nyilvánosak kell, hogy legyenek.

2 Melléklet

 

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

 

Tisztelt Bodoky Tamás Úr!

 

Az Ön által 2012. május 29-én a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz benyújtott, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján benyújtott
közérdekűadat-igénylések egyházi fenntartású intézményekre való
alkalmazhatóságával kapcsolatos megkeresésére a csatolt dokumentumban
található tájékoztatást adjuk.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Köszönöm a kimerítő választ.

Üdvözlettel:

Bodoky Tamás