Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Darvas Kristóf, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Külső Bécsi úti villamos és Aranyvölgy intermodális csp MT

We're waiting for Darvas Kristóf to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi fejlesztések legfrissebb megvalósíthatósági tanulmányát és a hozzá kapcsolódó helyszínrajzokat, látványterveket:

- Külső Bécsi úti villamosvonal
- Aranyvölgy intermodális csomópont

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 24.

Üdvözlettel:

Darvas Kristóf

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011835/2016

Darvas Kristóf

[1][FOI #6366 email] 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Darvas Kristóf!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. április 23-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. április 1.    

                               

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6366 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

Ügyszám: 0038/0011835/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Darvas Kristóf

[1][FOI #6366 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Darvas Kristóf!  

 

Társaságunkhoz 2016. március 24-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

Az Ön által kért megvalósíthatósági tanulmányt jelen levelünk
csatolmányaként megküldjük Önnek. Tájékoztatjuk, hogy a mellékelt
tanulmány 2013-ban készült. Társaságunk 2016-ban az engedélyezési tervek
pontos adatai alapján aktualizálja a jelenlegi tanulmányt. Mivel az
aktualizált változat még munkaközi állapotban található, ebből kifolyólag
még nem került kifizetésre, ezért az még nem képezi a BKK Zrt. tulajdonát,
így Társaságunknak jelenleg még nem áll módjában azt kiadni.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. április 8.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6366 email]

Tisztelt BKK!

Köszönöm, hogy elküldték a 2013-as dokumentumot.
Továbbá kérem, hogy a 2016-ban aktualizálásra kerülő tanulmányt is szíveskedjenek elküldeni, amint ennek akadályai elhárultak.
Kérem jelezzék, hogy erre előreláthatólag mikor kerül sor.

Üdvözlettel:

Darvas Kristóf

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011835/2016

Darvas Kristóf

[1][FOI #6366 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Darvas Kristóf!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. május 8-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. április 15.    

                               

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6366 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011835/2016

Darvas Kristóf

[1][FOI #6366 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Darvas Kristóf!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. május 6.    

                               

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6366 email]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Darvas Kristóf, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.