Külhoni magyar óvodák és kisiskolások éve

Igazságügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2012-es külhoni magyar óvodák évével kapcsolatos kiadások végső, részletes elszámolását a részösszegek és a teljes ráfordított összeg megjelölésével és az esetleges forrás-átcsoportosítások feltüntetésével, illetve a 2013-as külhoni magyar kisiskolások évének tervezett költségvetését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Héjja István hozzászólt ()

Amikor itthon nincs pénz az iskolák normális működésére, mivel indokolható a külhoni iskolák támogatása?

NFHAT (KIM),

1 Attachment

 

 

 

idézett részek megjelenítése