Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Terdik Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közvélemény-kutatások 2019-től

We're waiting for Terdik Roland to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal közvélemény-kutatásra irányuló szerződéseit, amelyek alapján 2019. január 1. óta teljesítés történt, a szerződés alapján az Önkormányzat vagy a Hivatal által adott egyedi megrendeléseket, kitérve a mintanagyságra, a módszertanra és a kérdésekre.

Kérem, küldjék el az ezen szerződések alapján kiállitott teljesítés-igazolásokat is, valamint az ezen szerződések alapján az Önkormányzatnak vagy a Hivatalnak átadott információkat, azok formájától függetlenül (pl. kutatási jelentés, nyersadatok).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 31.

Üdvözlettel:

Terdik Roland

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kedves Roland!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Terdik Roland!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz 2021. január 31. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy Magyarország
Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a veszélyhelyzet
idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igényének az Önkormányzat az igény beérkezését
követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

Feladó: Terdik Roland <[4][FOI #17115 email]>
Dátum: 2021. január 31. 17:42:58 CET
Címzett: Hegyvidéki Önkormányzat <[5][email address]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Közvélemény-kutatások 2019-től - Budapest
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal közvélemény-kutatásra
irányuló szerződéseit, amelyek alapján 2019. január 1. óta teljesítés
történt, a szerződés alapján az Önkormányzat vagy a Hivatal által adott
egyedi megrendeléseket, kitérve a mintanagyságra, a módszertanra és a
kérdésekre.

Kérem, küldjék el az ezen szerződések alapján kiállitott
teljesítés-igazolásokat is, valamint az ezen szerződések alapján az
Önkormányzatnak vagy a Hivatalnak átadott információkat, azok formájától
függetlenül (pl. kutatási jelentés, nyersadatok).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 31.

Üdvözlettel:

Terdik Roland

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #17115 email]

Ha a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
4. mailto:[FOI #17115 email]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #17115 email]
7. mailto:[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Terdik Roland!

 

Jegyző asszony megbízásából elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésére hivatkozással csatoltan küldöm Budapest Főváros XII.
kerület Hegyvidéki Önkormányzat, valamint a SZINAPSZIS Piackutató és
Tanácsadó Kft, valamint az Önkormányzat és a Századvég Politikai Iskola
Alapítvány között közvélemény-kutatás tárgyában létrejött megbízási
szerződések szkennelt példányát, valamint a kutatási jelentéseket.

 

Kérem szíves visszajelzését, hogy adatigénylése, illetve válaszunk 
honlapunkon történő közzétételéhez hozzájárul-e.

 

Tájékoztatom, hogy a közzétételre anonimizált formában kerül sor.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Köszönöm válaszukat, egyben felhívom figyelmét, hogy a 2020-as Századvég kérdőív elején még szereplő "V. Blokk - Politikai attitűdök" adat mind a kérdőív végéről, mind a kérdőív eredményét feldolgozó prezentációból hiányzik. Kérem a közérdekű adatigénylésemre adott válasz ezen adatokra vonatkozó pótlását.

Üdvözlettel és köszönettel:

Terdik Roland

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Terdik Roland!

Tájékoztatom, hogy a kérdésében szereplő adat egy korábbi kérdőívjavaslatban szerepelt, adminisztrációs hiba miatt maradt benne a végleges kérdőív tartalomjegyzékében.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5109
Tel: (+36) 70 9389621
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Terdik Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.