Közvécé-koncepció

Gyöngyösi Máté made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Főpolgármesteri Hivatal Okosvárosért és Részvételiségért Felelős Főpolgármester-helyettesi Irodáján (és annak elődjénél 2017 óta: https://index.hu/gazdasag/2017/01/05/koz... ) kidolgozás alatt álló, Budapest nyilvános illemhelyeinek bővítési lehetőségeit vizsgáló koncepcióval kapcsolatos, annak készítése során keletkezett valamennyi dokumentumot (beleértve magát a koncepciót is) jelenlegi készültségi állapotában; annak készítésével kapcsolatos valamennyi megbeszélés és egyeztetés dátumát (a kezdetektől); illetve elkészülésének várható dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 26.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-70311/2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata!

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján Önöknek legkésőbb 2022. július 11-éig teljesíteniük kellett volna a közérdekűadatigénylésemet.

Kérem, haladéktalanul küldjék meg az igénylésemre adott válaszukat!

(Üzenetem a 2022. június 26-án benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: https://kimittud.hu/request/kozvece_konc... )

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt   Gyöngyösi Máté  !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-76261  /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal  Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

 

Budapest Főváros nyilvános illemhelyeinek koncepciójára vonatkozó
közérdekűadat-igénylésére válaszul megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda