Közpénzen megrendelt közvélemény-kutatás? Az Iránytű Intézet és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata között kötött szerződés.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet – telefonos megkeresések alapján, saját hivatkozásuk szerint - Szigetszentmiklós Város Önkormányzata megbízásából 2024. január hó folyamán telefonos közvélemény-kutatást folytatott Szigetszentmiklóson. Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni számomra a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet között a fenti közvélemény-kutatás tárgyában létrejött szerződést. Kérem, szíveskedjenek írásban tájékoztatni arról, hogy mi indokolta a kutatás közpénzen történő finanszírozását? Kérem, szíveskedjenek írásban tájékoztatni arról, hogy az önkormányzat részéről ki kezdeményezte, milyen fórumon, milyen belső utasítás alapján a kutatás elvégzését? Kérem, szíveskedjenek írásban tájékoztatni arról, hogy miért nem tárgyalta az önkormányzat képviselő-testülete, valamint egyik bizottság sem az erre vonatkozó beszerzési eljárás megindítását? Kérem, írásban tájékoztassanak arról, hogy a szolgáltatás ellenértékét az önkormányzat költségvetésének mely soráról tervezik kifizetni / fizették ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 3.

Üdvözlettel:

Jószai Attila

dr. Ragó Ferenc, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm a választ a benyújtott közérdekű adatigénylésére.

Üdvözlettel,
dr. Ragó Ferenc
jogász
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 24 505 574 | Fax: +36 24 505 500 |
www.szigetszentmiklos.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett
használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha
Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

Tisztelt dr. Ragó Ferenc!

Tájékoztatása során nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy "Kérem, szíveskedjenek írásban tájékoztatni arról, hogy mi indokolta a kutatás közpénzen történő finanszírozását?"
Nehezen értelmezhető ugyanis az a válaszuk, mely szerint egy 2020-as kutatás problématérképét szerették volna ismét megismerni. Kérem, igazolják, hogy a képviselő-testület mely határozatában fogalmazott meg ilyen igényt! Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésükre, kérem tájékoztassanak arról, hogy a közpénzből megrendelt kutatás iránti igény melyik bizottság hatáskörébe tartozik és miért nem történt meg ennek a kezdeményezésnek a nyilvános tárgyalása!
Megjegyzem, a 2020-as kutatást sem a képviselő-testület rendelte meg, hanem Nagy János polgármester.
Nem kaptam választ arra sem, hogy a jelenlegi kutatásban elhangzott gyermekded kérdések összeállítását ki hagyta jóvá "szakmai szempontból" az önkormányzat részéről.

Üdvözlettel:

Jószai Attila

dr. Ragó Ferenc, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Jószai Attila!

Amennyiben a válasz kapcsán észrevételt kíván tenni vagy új adatigénye merül fel, azt kérem az adatkezelő irányában, hivatalos formában szíveskedjen jelezni.

Üdvözlettel ,
dr. Ragó Ferenc
jogász

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 24 505 574 | Fax: +36 24 505 500 | www.szigetszentmiklos.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános k özléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy k érjü k , hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet k üldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel k özölnie vagy azzal visszaélnie.

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Jószai Attila" <[FOI #24146 email]>
Címzett: "dr. Ragó Ferenc" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Csütörtök, 2024. február 15. 21:57:32
Tárgy: Re: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt dr. Ragó Ferenc!

Tájékoztatása során nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy "Kérem, szíveskedjenek írásban tájékoztatni arról, hogy mi indokolta a kutatás közpénzen történő finanszírozását?"

Nehezen értelmezhető ugyanis az a válaszuk, mely szerint egy 2020-as kutatás problématérképét szerették volna ismét megismerni. Kérem, igazolják, hogy a képviselő-testület mely határozatában fogalmazott meg ilyen igényt! Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésükre, kérem tájékoztassanak arról, hogy a közpénzből megrendelt kutatás iránti igény melyik bizottság hatáskörébe tartozik és miért nem történt meg ennek a kezdeményezésnek a nyilvános tárgyalása!

Megjegyzem, a 2020-as kutatást sem a képviselő-testület rendelte meg, hanem Nagy János polgármester.

Nem kaptam választ arra sem, hogy a jelenlegi kutatásban elhangzott gyermekded kérdések összeállítását ki hagyta jóvá "szakmai szempontból" az önkormányzat részéről.

Üdvözlettel:

Jószai Attila

idézett részek megjelenítése