Közmeghallgatásra feltett kérdésekre várt válasz

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselők!

A Közmeghallgatáson a korai időpont miatt nem tudok részt venni, ezért kérem Önöket, hogy kérdéseimet felolvasni, írásban megválaszolni szíveskedjenek. Álláspontom szerint közérdekűek!

1.) Mit tettek a Kosztyu Kft szilárd és folyékony környezetszennyező tevékenysége ellen? (Nem csak ebben az évben történtekről kérdezem. Már a 2012–es Google maps térképen és a 2014. novemberi bejelentés mellékletein is jól látható volt az illegális hulladék elhelyezés! Ezek a fényképek mind a Polgármesteri Hivatalban is a rendelkezésére állnak.)

2.) A 3949/2017.sz. felszólításában a Jegyző Asszony kilátásba helyezte a következőt és leírta, hogy feljelentést tesz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény miatt.
Megtörtént-e a feljelentés? Ha igen, mi lett a végkifejlete? Ha nem, miért nem? Tervezik-e még megtenni? Ide másolom a jegyző figyelmeztetését:
„Mindezekre tekintettel felszólítom, hogy a patakban elhelyezett kőtörmeléket,a műkő megmunkálása során keletkezett törmeléket 30 napon belül távolítsa el az árokból teljes terjedelmében. Állítsa vissza a patakmeder eredeti állapotát, biztosítva ezzel a víz szabad folyását. Amennyiben ez nem történik meg, hivatalból feljelentést teszek hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény miatt.
A Büntető törvénykönyvről szóló 2012.évi C. törvény értelmében „A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése……..” BŰNCSELEKMÉNY ?!
Álláspontom szerint,ha valaki bűncselekményt észlel és nem tesz ellene semmit,akkor kvázi úgy jár el mint,ha bűnpártoló lenne !

3.) Elkészült-e a patak helyreállítási terve,beadásra került-e? Kiválasztották-e már a kivitelezőt és mikorra tervezik a kivitelezést? Mekkora lesz a helyreállítás költsége és ebből mennyit vállal a Kosztyu Kft?

4.)Hogyan lehetséges egy illegális patakmeder feltöltést a HÉSZ-ben hivatalossá tenni és kezdeményezni a hozzácsatolását a kőfaragó telepéhez?

5.)Mit tettek legutóbbi pénteki és szombati szennyező tevékenység megszüntetése ellen? Pénteken bejelentettem Önöknek, fényképeket mellékeltem és még szombaton is csobogott a fehér színű folyadék a patakba. Felhívtam Vidákovits képviselő urat és elmondtam, hogy mi történt. Majd visszahívott és elmondta, hogy a Kosztyu kft-nél nem vették észre (?).

6.)Bevizsgáltatták-e már azt a fehér színű folyadékot, amit alkalmanként engedély nélkül a patakba engednek a játszótértől kb.10-15 méterre. Ha nem, miért nem?

Melléklet: 1.) 2017.06.22.-i beadvány 123 aláírással (2. bekezdés: Kérelem)
2.) 2017.06.06.-i 3949/2017.Kosztyu Kft felszólítása

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 1.

Üdvözlettel:

Májer István

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

-Érdeklődöm,hogy a 2017.december 1.-én elküldött a Közmeghallgatáson elhangzott kérdéseimre (közérdekű adatigénylésemre )mikor kapok írásban választ

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 15.

Üdvözlettel:

Májer István

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

-A közmeghallgatásra feltett kérdéseimre mindegyikre külön-külön konkrét választ kérek,a jegyzőkönyvben leírtakat válaszként nem tudom elfogadni.(Egyébként a jegyzőkönyv tartalma nem egyezik a videó felvételen elhangzottakkal.)
Amennyiben a kérdéseimre rövid időn belül nem válaszolnak,úgy a NAIH-hoz fogok fordulni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 3.

Üdvözlettel:

Májer István

Üröm P.H. Jegyző, Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Szám: 46/2/2018.

 

Tisztelt Májer Úr!

 

 

Kiegészítő válaszomat a közmeghallgatás felé írásban feltett kérdéseire az
alábbiakban adom meg a feltett kérdései sorrendjében.

 

Az 1. kérdésre a közmeghallgatáson adott válasz, továbbá a jegyzőkönyvben
rögzítettek nem kívánnak kiegészítést, mert részünkről e kérdésre adható
információt tartalmazzák.

 

A 2. kérdésre adott közmeghallgatási, illetőleg a jegyzőkönyvben foglalt
választ annyival kívánom kiegészíteni, hogy a patakmeder rendezésére a
kiviteli tervek elkészültek és leszállításra kerültek.

 

A 3. kérdésre a közmeghallgatáson adott válasz és a jegyzőkönyvben
rögzítettek nem kívánnak további kiegészítést. Várjuk tehát a 2018. első
félévére ígért pályázati kiírást.

 

A 4. kérdés úgy gondolom, nem igényel további polémiát, tekintettel arra,
hogy a kérdéses terület, melyet Májer Úr kérdésében feszeget, a
képviselő-testület által elfogadott Helyi Építési Szabályzatba nem került
bele.

 

Az 5. kérdésre egyértelmű választ adott az Alpolgármester és ezt a
jegyzőkönyv is rögzíti.

 

A 6. kérdésre 2017. november 29-én adott választ annyival kívánom
kiegészíteni, hogy az eltelt idő alatt is sürgettük a csurgalék víz
bevizsgálását az illetékes laboratóriumnál és ígéretet kaptunk arra
vonatkozóan, hogy a folyó év elején erre mindenképpen sor kerül.
Részünkről megrendelést már két ízben is továbbítottunk a labor felé.

 

Engedjen meg annyi megjegyzést, hogy ismerjük az Infotv-t, a vonatkozó
előírásait, de úgy gondolom, hogy egyszerűbb lett volna, ha személyesen
megjelenik a közmeghallgatáson az Ön számára is ebben az igen fontos
ügyben és amennyiben ott nem tartja kielégítőnek a válaszokat, úgy azonnal
lehetősége lett volna újabb kérdéseket feltenni.

 

 

Tisztelettel:

Laboda Gábor

 

 

Tisztelt Üröm P.H. Jegyző!

Tisztelt Jegyző Asszony, tisztelt Polgármester Úr!

Gyors válaszukat köszönöm szépen. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ismerik az Infotv-t, pontosan azért küldtem az atlatszo.hu-n, mert 2017.júniusa óta benyújtott leveleimre és bejelentéseimre (kb .20) még válaszra sem méltattak.
A levelük végén tett megjegyzésre itt válaszolok. Természetesen, ha megfelelő időpontban, nem munkaidőben tartanák a közmeghallgatást úgy, mint máshol és valóban a lakosság tájékoztatására használnák, akkor többen részt tudnának venni rajta. A beadványomban egyébként leírtam, hogy a korai időpont miatt nem tudok részt venni ezért kértem írásban a választ.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 2017.május 23.-án a patak partja a szabálytalanul kirakott kőtörmelékkel együtt beomlott és eltorlaszolta a víz útját, majd a patak kiöntött és elöntötte a lakásainkat, ezzel több milliós anyagi kárt okozva.
A Cigány-ároknak egész Üröm és Pilisborosjenő csapadékvíz elvezetésében óriási szerepe van és ezért szükséges a mielőbbi helyreállítás, az árvízveszély elhárítása. Kérem Önöket,hogy fontolják meg és hozzák meg mielőbbi döntésüket a helyreállítás érdekében.
Az előző levelemben azt is leírtam, hogy a jegyzőkönyv tartalma nem egyezik a videó felvétel tartalmával!
A polgármester úr viccesen kezdi a bevezetésében, mi az, hogy a játszótérrel szemben, a patakban fürdenek a gyerekek? Ez nem Gyopárosfürdő? Valóban nem az, hanem Üröm szégyene és az Önöké, hogy szó nélkül hagyják az illegális szemétlerakást már évek óta! Nem is állította senki, hogy a gyerekek belemennek a patakba, csak azt, hogy a kőmegmunkálás során alkalmanként beleengedik a patakba a vizes csiszolás melléktermékét. Ez az anyag a patak partjára szárad és a szél elviszi a 10-15 méterre lévő játszótérre. Éppen a polgármester mondta a szeptember 29.-i KT ülésen, hogy biztosan tartalmaz vegyi anyagot és az nem engedhető meg, hogy élővízbe engedjék! Sőt még viccesen még azt is javasolta, hogy „dugjuk be a csövet”.

Kérdések-válaszok:
1.)Mit tettek a Kosztyu Kft szilárd és folyékony környezetszennyező tevékenysége ellen? Erre nem kaptam választ, továbbra is várom! Helyette az alpolgármester úr elmondta, hogy egyetlen hatóság sem állapította meg a környezetszennyezést, továbbá lakossági panasz csak 2017 nyári időszakban érkezett. Frissítse csak fel az emlékezetét! 2014.-ben is küldtem képeket az illegális hulladék lerakásról. Akkor sikerült lefényképezni azt, ahogyan öntötték a patakba a nagy mennyiségű hulladékot. Átküldtem a hivatalnak a 2012-es google maps téli felvételét is. Csodálkozott is rajta, hogy már akkor hogyan nézett ki. Az óta eltelt 5 év és csak gyarapodott a hulladék. Most is érdemes megnézni, mert lehullottak a falevelek és jól látható. Még az is elhangzott, hogy eddig egyik hatóság sem állapította meg a környezet szennyezést és az illegális hulladék lerakást.
Íme, a két hatóság megállapítása:
1. Jegyző felszólítása:
„a Kosztyu Műkőipari Kft a telephelye melletti patakba hordja a kőmegmunkálás során keletkezett hulladékot, kőmaradékot. Ezzel akadályozzák az árok természetes funkcióját úgy, mint a csapadékvíz elvezetést, elfolyást. A legutóbbi esőzés során a patakban felhalmozott kőtörmelék miatt a víz nem tudott elfolyni természetes medrében és kiöntött.”
2.A Katasztrófavédelem Vízügyi Hatósága igenis megállapította, hogy „ engedély nélkül hulladék műkő anyagból partfalat építettek, a helyenként a mederben is megtalálható törmelék akadályozza a víz szabad lefolyását,árvízi kockázatot jelent.”
Felszólította az önkormányzatot, hogy teljes hosszában tisztíttassa ki a patakot és tegye szabaddá a víz folyását.

2.)A 3949/2017.sz. felszólításában a Jegyző Asszony kilátásba helyezte a következőt és leírta, hogy feljelentést tesz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény miatt. Megtörtént-e a feljelentés? Ha igen, mi lett a végkifejlete? Ha nem, miért nem? Tervezik-e megtenni? Már nem bűncselekmény? Erre sem kaptam választ, továbbra is várom!
Az alpolgármester úr kitért a konkrét válaszadás alól és helyette a következőt mondta. A jegyző azért küldte a felszólító levelét, hogy megpróbálják rábírni a Kosztyu kft-t a tevékenység megszüntetésére. Jól megijedtek tőle és nem történt semmi! Nem a kérdésre válaszolt.
3.)Elkészült-e a patak helyreállítás terve, beadásra került-e? Megkapták-e az engedélyeket? Amennyiben igen, kérem a vízjogi létesítési engedély másolatát részemre megküldeni szíveskedjenek. A jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a „tervek leszállítása november 30-ra várható.” „A tervező által prognosztizált költség valamennyi munkafázist tekintve 100 milliós nagyságrendű.” A jövőben a nagy mennyiségű lehulló csapadék és vihar nem fogja megvárni amíg Önök 2018 első félévében pályázni szeretnének.
Az árvízveszély magától nem fog elhárulni!
5.) A vizes csiszolás végtermékének patakba engedésével kapcsolatban az alpolgármester úr elmondta a technológiát, nem a kérdésre válaszolt. További kérdés: Vajon erre a technológiára van a cégnek engedélye? Biztosan nem úgy kérte és adta ki a környezetvédelmi hatóság az engedélyt, hogy ha megtelnek a tartályok, akkor 2-3 csövön a patakba engedjék a folyékony hulladékot. Az alpolgármester úrnak lehetősége van arra, hogy ezekről az engedélyekről meggyőződjön. Önöknek pedig kötelességük lenne ezt az illegális szilárd és folyékony hulladék elhelyezésének megszüntetéséről gondoskodni. Véleményem szerint ez már kizárólag az Önök felelőssége! Az óta is több alkalommal küldtem bejelentést és fényképeket a patakszennyezésről, amit Önök szó nélkül hagytak. Továbbra is küldöm, amíg meg nem szüntetik. Talán nem is akarják megszüntetni ezt a fajta környezetszennyező tevékenységet?(Ma is engedték a patakba,amit jeleztem Önöknek.) Jártak már a helyszínen és látták azt a nagy mennyiségű hulladékot?
6.) A folyadék bevizsgálásával kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy „nem akarásnak nyögés a vége”. Ha nem vizsgáltatják meg, akkor nincs gond. Jó struccpolitika!

A polgármester úr elmondása szerint nem ez a patakszennyezés, hanem a reggeli és az esti Pilisborosjenői szennyvíz beengedése a patakba. Ha a polgármester úr azt biztosan tudja, akkor kötelessége lenne intézkedni a megszüntetéséről, hiszen ő a polgármester.

Továbbra is várom megtisztelő válaszukat!

Tisztelettel:

Májer István

Tisztelt Üröm P.H. Jegyző Asszony !

A január 10.-én elküldött levelemre továbbra is várom megtisztelő konkrét válaszukat és a kért vízügyi létesítési engedély másolatát elekronikus formában .

Köszönettel:

Májer István

Üröm P.H. Jegyző, Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Májer Úr!

Január 10-én küldött levelére válaszomat január 17-én megadtam. A kért vízügyi létesítési engedélyt, illetve az abba való betekintést nem tudom megküldeni Önnek, tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van a szakhatóságoknál.

Tisztelettel:
Laboda Gábor
polgármester

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Üröm P.H. Jegyző!

Tisztelt Jegyző Asszony,tisztelt Polgármester Úr!

A mai napon küldött levelükben leírták,hogy a január 10.-i levelemre január 17.-én válaszoltak.Sajnos nem kaptam meg,azért küldtem január 17.-én az emlékeztetőt.Kérem szíveskedjenek részemre ismételten megküldeni.
Tudomásul vettem,hogy a vízügyi létesítési engedélyt nem tudják megküldeni,mert az engedélyezési eljárás még folyamatban van.Amennyiben az engedély a birtokukba kerül,akkor szíveskedjenek részemre elektronikus formában megküldeni.

Várom megtisztelő válaszukat!

Tisztelettel:

Májer István

Tisztelt Üröm P.H. Jegyző Asszony!

Az előző levelemben leírtam,hogy január 17.-én nem kaptam Önöktől semmiféle választ.
Kérem a hivatkozott választ részemre megküldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Májer István

Üröm P.H. Jegyző, Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Májer Úr!

A január 18-án küldött levelemben a 17-ei dátum elírás, mivel az helyesen január 10.
Az elírásért szíves elnézését kérem.

Tisztelettel:
Laboda Gábor sk.

idézett részek megjelenítése

Üröm P.H. Jegyző, Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Májer Úr!

 

2018. szeptember 27-én küldött kérelmére válaszolva csatolom a kért
adásvételi szerződést további szíves felhasználásra.

 

Tisztelettel:

dr. Halász Mónika

jegyző