Közérdekű adatigénylés - második kör

Gulyás Márton made this Közérdekűadat request to Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.!

Április 23-án közérdekű adatigényléssel fordultam az intézményükhöz, amelyre ugyanakkor a mai napig nem kaptam önöktől választ. Ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján ismételten a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, hogy tételesen, számokban leírva, ahol szükséges írásban is kifejtve, szíveskedjen információt szolgáltatni az alábbi kérdésekben:
1) FOGLALKOZTATÁS KERETE
a. Hány (i) közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban lévő, teljes munkaidős művészi és művészeti munkatársat illetve (ii) megbízási jogviszonyban lévő művészi és művészeti munkatársat foglalkoztatott az intézményük, (magánszemélyként) a 2013-as év során, és hányat a 2014-es évben?
TELJES MUNKAIDŐS, KÖZALKALMAZOTT / MUNKAVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
TELJES MUNKAIDŐS, KÖZALKALMAZOTT / MUNKAVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
MEGBÍZÁSI JOGVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MEGBÍZÁSI JOGVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

b. Hány művészi és művészeti munkatársat foglalkoztatott megbízási, illetve vállalkozási szerződés keretében az intézményük a 2013-as illetve a 2014-es év során?
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

2) BÉREK/MEGBÍZÁSI DÍJAK/VÁLLALKOZÓI DÍJAK (BRUTTÓ)
a. Mennyi volt a minimális havi bruttó összeg, amit teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló művészi és művészeti munkatársnak fizettek 2013-ban, és mennyi 2014-ben?
MINIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MINIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
b. Mennyi volt a maximális havi bruttó összeg, amit teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló művészi illetve művészeti munkatársnak fizettek 2013-ban, és mennyi 2014-ben?
MAXIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

c. Mennyi volt a minimális bruttó összeg, amit próbapénzként megbízási és/vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott művész illetve művészeti munkatárs részére kifizettek 2013-ban illetve 2014-ben?
MINIMÁLIS BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ MEGBÍZÁSI ÉS/VAGY VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MINIMÁLIS BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ MEGBÍZÁSI ÉS/VAGY VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

d. Fizettek-e próbapénzt teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló művész illetve művészeti munkatárs részére akár 2013-ban, akár 2014-ben, és ha igen akkor mennyi volt ennek a maximuma, illetve a minimuma?
BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTT/MUNKAVÁLLALÓ MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2013
MINIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:
BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTT/MUNKAVÁLLALÓ MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2014
MINIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:

e. Mennyi volt a minimális bruttó előadáspénz, amit akár teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló, avagy megbízási/vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott művész illetve művészeti munkatárs részére fizettek 2013-ban, illetve 2014-ben?

i. Hány teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló és/vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott művész illetve művészeti munkatárs kapta ténylegesen ezt az összeget egy-egy előadás után?
1. Ők hány százalékát teszik ki a teljes művészi illetve művészeti munkatársi létszámnak?
MINIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2013
művészek:
művészeti munkatársak:

MINIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

f. Mennyi volt a maximális bruttó előadáspénz, amit akár teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló, avagy megbízási/vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott művészi és művészeti munkatárs részére fizettek 2013-ban illetve 2014-ben?
i. Hány teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló és/vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészi és művészeti munkatárs kapta ténylegesen ezt az összeget egy-egy előadás után?
1. Ők hány százalékát teszik ki a teljes művészi és művészeti munkatársi létszámnak?
MAXIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2013 EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

3) BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
a. Milyen típusú béren kívüli juttatásokat biztosítottak 2013-ban, illetve 2014-ben a közalkalmazottként/munkaviszony keretében foglalkoztatott művészi és művészeti munkatársaik részére?
b. Egy főre vetítve mekkora összegben biztosítottak béren kívüli juttatást havonta 2013-ban illetve 2014-ben?
i. Havi átlagösszeg 2013:
ii. Havi átlagösszeg 2014:
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONY KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2013
művészek:
típusa:
összege:
művészeti munkatársak:
típusa:
összege:
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONY KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2014
művészek:
típusa:
összege:
művészeti munkatársak:
típusa:
összege:

4) EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEK, BIZTOSÍTÁS
a. Mennyi egészségügyi-szociális- illetve nyugdíjjárulékot fizetett intézményük kizárólag a művészi és művészeti munkakörben foglalkoztatott munkatársaik után 2013-ban, illetve 2014-ben?
EGÉSZSÉGÜGYI-, SZOCIÁLIS-, NYUGDÍJJÁRULÉKOK ÖSSZEGE A MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK UTÁN (ÖSSZESEN) 2013
művészek:
művészeti munkatársak:

EGÉSZSÉGÜGYI-, SZOCIÁLIS-, NYUGDÍJJÁRULÉKOK ÖSSZEGE AZ ELŐADÓMŰVÉSZI MUNKATÁRSAK UTÁN (ÖSSZESEN) 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

b. Voltak-e üzembaleseteik 2013-ban illetve 2014-ben, melynek során művészi vagy művészeti munkatárs sérült volna meg?
i. Ha történt ilyen eset, azt az érintett nevének említése nélkül szíveskedjék ismertetni, kitérve a baleset/sérülés típusára és a gyógyuláshoz szükséges, orvos által igazolt napok számára.
c. Biztosít-e az intézményük általános vagy éppen speciális orvosi konzultációs lehetőséget
művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére?
i. Ha igen, akkor milyen formában?
d. Biztosítja-e az intézményük a művészeiket illetve a művészeti munkatársaikat az intézményben végzett munkájuk során baleset- vagy másmilyen jellegű különbiztosítás keretében? Amennyiben igen, úgy az kikre terjed ki?
e. Biztosít-e intézményük rekreációs lehetőséget az intézményükben dolgozó művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ilyen lehetőséggel?
i. Ha igen, milyen jelleggel, és milyen költségvonzattal?
f. Biztosít-e az intézményük segítséget a gyermekes művészeik, illetve művészeti munkatársaik számára (pl.: külön óvodai szolgáltatás, bébiszitter-hozzájárulás, etc.) a munkájuk végzése során? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ezzel?
i. Ha igen, milyen jellegűt és milyen költségvonzattal?
g. Biztosít-e az intézményük bármilyen plusz segítséget a pályakezdő művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére (pl.: kedvezményes szállás, vagy vonat/busz bérlet, etc.)? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ezen lehetőségekkel?
i. Ha igen, milyen jelleggel, illetve milyen költségkerettel?
h. Biztosít-e az intézményük bármilyen plusz segítséget a nyugdíjas korú művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére (pl.: speciális orvosi vizsgálat, vagy gyógyszerhozzájárulás, etc.)? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ezen lehetőségekkel?
i. Ha igen, milyen típusút, és milyen költségkerettel? 

5) SZAKSZERVEZET/ÜZEMI TANÁCS
a. Működik-e az intézményükben üzemi tanács?
i. Sorolja fel a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezeteket, ha működnek ilyenek.

6) TÁMOGATÁSOK/BEVÉTELEK
a. Mennyi volt az intézmény Emtv. alapján, nem pályázati úton nyújtott, állami támogatása 2013-ban, illetve 2014-ben?
i. Ennek mekkora részét tette ki fenntartói, vagy a szervezettel közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzattól kapott támogatás 2013-ban, illetve 2014-ben?
EMTV. ALAPJÁN, NEM PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2013
EMTV. ALAPJÁN, NEM PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2014
FENNTARTÓI, VAGY A SZERVEZETTEL KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST KÖTÖTT ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA 2013
FENNTARTÓI, VAGY A SZERVEZETTEL KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST KÖTÖTT ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA 2014

b. Mekkora volt a nettó jegybevételük 2013-ban, illetve 2014-ben?
NETTÓ JEGYBEVÉTEL 2013
NETTÓ JEGYBEVÉTEL 2014

c. A nettó jegybevételük után keletkezett TAO-támogatási jogosultságukat milyen arányban tudták érvényesíteni? Mennyi volt az intézmény TAO-támogatási bevétele 2013-ban illetve 2014-ben?
REALIZÁLT TAO TÁMOGATÁS 2013
REALIZÁLT TAO TÁMOGATÁS 2014

d. Milyen nem-normatív, állami (központi költségvetési, minisztériumi, önkormányzati, NKA, etc.) támogatásokban részesültek 2013-ban illetve 2014-ben? Kérem válaszában az egyes támogatások összegét, azok célját, illetve a támogató intézmény nevét is szíveskedjék ismertetni.
NEM NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2013-2014
TÁMOGATÓ INTÉZMÉNY/ALAP, ETC.
TÁMOGATÁS CÉLJA ÖSSZEGE
VISSZATÉRÍTENDŐ/NEM VISSZATÉRÍTENDŐ

e. Voltak-e szponzorációs bevételeik 2013-ban, illetve 2014-ben?
i. Ha igen, milyen összegben?
SZPONZORI BEVÉTELEK 2013-2014
SZPONZOR MEGNEVEZÉSE
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

7) INTÉZMÉNYFENNTARTÁS, DOLOGI KIADÁSOK
a. Írja meg, hogy mennyi volt intézményük rezsiköltsége 2013-ban illetve 2014-ben, illetve azt is, hogy ez milyen tételekből áll össze.
REZSI-TÉTEL MEGNEVEZÉSE
ÖSSZEGE 2013-BAN
ÖSSZEGE 2014-BEN

REZSIKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
2013-BAN:
2014-BEN:

b. Írja meg, hogy összesen mennyit költött intézményük az alábbiakra 2013-ban illetve 2014-ben:

DÍSZLETÉPÍTÉSZET ÉS KELLÉKBESZERZÉS (VÁSÁRLÁS ÉS SAJÁT GYÁRTÁS IS BELEÉRTVE)
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

SZCENIKAI ÉS A SZÍNPADTÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI BESZERZÉSEK
RAKTÁROZÁS
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

KOMMUNIKÁCIÓ (KÜLSŐ/BELSŐ EGYARÁNT)
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

REPREZENTÁCIÓ (PL.: ÉTEL/ITAL, ÉTTERMI FOGYASZTÁS, SZÁLLÁSKÖLTSÉGEK, ETC.)
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

8) 5 MILLIÓ FORINT FELETTI SZERZŐDÉSEK
a. Kérem, hogy minden 2013-ban, illetve 2014-ben kötött, 5 millió forint feletti szerződésük másolatát scannelve szíveskedjék megküldeni.

9) ÜVEGZSEB
a. Kérem, tételesen írja meg, hogy milyen vezetői juttatások (bruttó személyi bér, béren kívüli juttatások, benzinköltség-térítés, mobiltelefon-költségtérítés, bónusz, jutalom, etc.) kerültek kifizetésre 2013-ban és 2014-ben. Kérem, hogy válaszában az egyes vezető tisztséget betöltők nevét is szíveskedjék leírni.
VEZETŐ MEGNEVEZÉSE
TISZTSÉGE
VEZETŐI JUTTATÁS MEGNEVEZÉSE
ÖSSZEGE 2013-BAN
ÖSSZEGE 2014-BEN

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 10.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

Tisztelt Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.!

Az önöknek június 10-én küldött közérdekű adatigénylésem határideje június 25-én lejárt. Kérem önöket, hogy haladéktalanul szíveskedjenek választ adni a megkeresésemre, ellenkező esetben kénytelen leszek jogi úton érvényt szerezni a kérdéseimnek.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton