Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kövesdi Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat:

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal jelentetett-e meg bármilyen nyomtatott kiadványt? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson, hogy a kiadványok mekkora példányszámban készültek és milyen darabárom. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal készítetett-e bármilyen audiovizuális médiatartalmat? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson, hogy az audiovizuális médiatartalom mikor és hol, milyen hosszúságban jelent meg. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal vásárolt-e informatikai (hardware, software) vagy telekommunikációs eszközöket? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal igénybe vette-e bármi nemű, fenti kategóriákba nem sorolható külső szolgáltatást a választások lebonyolításával összefüggésben? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 30.

Üdvözlettel:

Kövesdi Tamás

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2022. 03.30-án megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

47 Melléklet

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

2022. március 30-án elektronikus úton küldött közérdekű adat megismerésére
irányuló megkeresésére  az alábbi válaszokat adjuk:

 

 

 

1.       A 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal jelentetett-e meg bármilyen
nyomtatott kiadványt? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson, hogy a
kiadványok mekkora példányszámban készültek és milyen darabárom. Kérem
továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás
és annak értékelése, szerződések, megrendelések, teljesítési igazolások,
számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni
szíveskedjék.

 

Külön a választásokhoz kapcsolódó kiadványt nem jelentetett meg az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal.

 

Az Óbuda újság 2022. március 18-i számában valamennyi képviselőjelölt
szereplésével megjelent egy összefoglaló cikk (Választás 2022
Bemutatkoznak a képviselőjelöltek címmel)

 

2.        A 2022. az audiovizuális médiatartalom mikor és hol, milyen
hosszúságban jelent meg. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó
dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések,
megrendelések, teljesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben
lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

 

 

[1]https://obuda.hu/blog/hirek/kituzte-ader...

 

[2]https://obuda.hu/blog/hirek/kerelmek-hat...

 

[3]https://obuda.hu/valasztas-nepszavazas-2...

 

[4]https://obuda.hu/blog/hirek/orszaggyules...

 

Ezeken a tartalmakon kívül más, a választásokhoz kapcsolódó tartalom nem
jelent meg a felületeinken. Beszerzés ezen cikkekhez nem kapcsolódik.

 

3.       A 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal vásárolt-e informatikai
(hardware, software) vagy telekommunikációs eszközöket? Amennyiben igen,
kérem tájékoztasson azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a
beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak
értékelése, szerződések, megrendelések, teljesítési igazolások, számlák,
az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni
szíveskedjék.

 

A választásokhoz kapcsolódóan Hivatalunk 4 db Ecosonic HS-1077D-QD fülest,
4 db Ecosonic QD-RJ spirál kábelt és 2 db Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM
switchet vásárolt. Az ehhez kapcsolódó megrendeléseket és számlákat a
csatolt mellékletek tartalmazzák.

 

 

4.       A 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal igénybe vette-e bármi nemű,
fenti kategóriákba nem sorolható külső szolgáltatást a választások
lebonyolításával összefüggésben?  Amennyiben igen, kérem tájékoztasson
azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez
kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése,
szerződések, megrendelések, teljesítési igazolások, számlák, az ezekkel
összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

 

A fenti kategóriába nem sorolható egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó
dokumentációkat a csatolt mellékletek tartalmazzák.

 

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kövesdi Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.