Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet valamennyi vezető tisztségviselőjének
- nevét
- beosztását
- bruttó havi fizetését
- a munkaszerződésben meghatározott prémium mértékét az éves alapfizetés százalékában

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 8.

Üdvözlettel:
Blikk-politika
Kozák Dániel

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Köszönjük a választ!

Üdvözlettel:

Blikk