Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

A következő információt, adatot igényelem:

Az államigazgatási szerv
http://kk.gov.hu/download/1/b2/33000/NAI... ˙
adatszolgáltatása hitelesítésre került?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 22.

Üdvözlettel:
Kiss László

˙Adatlap
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez
hitelesito_kod: b354a41b3bda18ce
Adatszolgáltató megnevezése: Közép-Budai Tankerületi Központ
Adatszolgáltató címe: 1027 Budapest Fő u. 80.
Adatszolgáltató vármegye szerinti besorolása: Budapest
Adatszolgáltató hivatali kapu azonosítója vagy adószáma: 15835248-2-41
Adatszolgáltató típusa: Állami közintézmény, az államháztartási törvény szerinti költségvetési
szerv, törzskönyvi jogi személy
Adatszolgáltatás éve: 2023
1. A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló
adatigénylések száma:: 24
2. Az 1. pont szerinti adatigénylésekben megismerni kívánt adatfajták/adatkörök száma:: 24
3. Teljesített:: 12
4. Elutasított:: 12
5. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez
szükséges napok átlagos száma:: 15
6. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes
elérhetősége:: http://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-kb
1. Az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján az igényelt adat minősített adat.: 0
2. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint honvédelmi érdek.: 0
3. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés b) pontja szerint nemzetbiztonsági érdek.: 0
4. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés c) pontja szerint bűncselekmények üldözése vagy
megelőzése.: 0
5. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés d) pontja környezet- vagy természetvédelmi érdek.: 0
6. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja szerint központi pénzügyi vagy devizapolitikai
érdek.: 0
7. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés f) pontja szerint a külügyi, nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolatok érdeke.: 0
8. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárás érdeke.: 0
9. Az Infotv. 27. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi tulajdonhoz fűződő jog.: 0
10. Üzleti titok: 0
11. Banktitok: 0
12. Adótitok: 0
13. Egyéb titok: 0
Kérjük megnevezni (több is megadható vesszővel elválasztva):: -
14. A megismerni kívánt adat nem közérdekű és nem közérdekből nyilvános (személyes)
adat: 5
15. Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerinti igény pontosítására nem érkezett válasz, és e
nélkül az adatigénylés nem volt elbírálható.: 0
16. Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján.: 1
17. Az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján.: 0
18. Az igényelt adat vonatkozásában a megkeresett szerv nem minősül adatkezelőnek. (Nem
kezel adatot): 6
19. Az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adatoknak
minősülnek.: 0
20. Az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján további jövőbeli döntés megalapozását is
szolgálják.: 0
21. Az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési
rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását
veszélyeztetné.: 0
22. Az adatkezelő által meghatározott költségtérítést az igénylő nem fizette meg.: 0
23. Az adatigény visszavonása miatti nem teljesítés: 0
24. Benyújtott, de el nem bírált adatigénylések száma.: 0
Kelt:: Budapest, 2024-01-18
A beküldés után letölthető PDF adatlapot Hivatali kapu útján (NAIH KR ID: 429616918) /
cégkapun keresztül (E-papír) meg kell küldenem a NAIH részére az adatszolgáltatást
benyújtó szervezet azonosítása és az adatszolgaltatas hitelesítése végett.: Megértettem

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése