Kötelező Apáczai könyvek elektronikus változatai

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön toma, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hol érhetőek el a közpenzből megvásárolt Apáczai kiadó kötelező
könyvei elektronikus formában?

Onok korabban azt a valaszt adtak (emailben), hogy a http://ofi.hu/tankonyv weboldal
nem tartalmazza azokat, és az Apáczai Tudástárhoz irányítottak.

Az http://apaczai.tudastar.com/ meg a digitboard.net altal
uzemeltetett weboldal (amely állítólag önköltségen üzemel, ezt
kérem szintén írják meg miért), amely regisztrációhoz köti a
könyvek elérhetőségét, amely jogokkal elvileg Onok, az OFI rendelkeznek.

Ezért egyúttal kérem, hogy adják közre a közpénzből készült/kiadott
és kötelező könyvek elektronikus változatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 9.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Fodor Eszter, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Szerb Tamás!

 

Hivatkozva alábbi közérdekű adat igénylésre, mellékelten küldöm az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet válaszlevelét.

 

Üdvözlettel,

dr. Fodor Eszter

mb. irodavezető

Jogi és Beszerzési Iroda

 

------------------------------------------------------------------------

Feladó: toma <[1][FOI #6324 email]>
Dátum: 2016. március 9. 12:08:57 CET
Címzett: Közérdekű adat igénylések OFI adatgazdánál
<[2][OFI request email]>
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Kötelező Apáczai könyvek elektronikus
változatai

Tisztelt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hol érhetőek el a közpenzből megvásárolt Apáczai kiadó kötelező
könyvei elektronikus formában?

Onok korabban azt a valaszt adtak (emailben), hogy a
[3]http://ofi.hu/tankonyv weboldal
nem tartalmazza azokat, és az Apáczai Tudástárhoz irányítottak.

Az [4]http://apaczai.tudastar.com/ meg a [5]digitboard.net altal
uzemeltetett weboldal (amely állítólag önköltségen üzemel, ezt
kérem szintén írják meg miért), amely regisztrációhoz köti a
könyvek elérhetőségét, amely jogokkal elvileg Onok, az OFI rendelkeznek.

Ezért egyúttal kérem, hogy adják közre a közpénzből készült/kiadott
és kötelező könyvek elektronikus változatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [6]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március  9.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #6324 email]

Ha a(z) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nem a(z)
[8][OFI request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([11]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before
printing this e-mail, please consider environment protection!

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before
printing this e-mail, please consider environment protection!

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before
printing this e-mail, please consider environment protection!

Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before
printing this e-mail, please consider environment protection!

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6324 email]
2. mailto:[OFI request email]
3. http://ofi.hu/tankonyv
4. http://apaczai.tudastar.com/
5. http://digitboard.net/
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. mailto:[FOI #6324 email]
8. mailto:[OFI request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/

Tisztelt Fodor Eszter, OFI!

Úgy vélem, a kérdésem tisztán érthető, amennyiben a választ megtagadják, legyenek kedvesek tételesen megírni, mi alapján teszik ezt. Ha a kérdésem, mely szerint

"Hol érhetőek el a közpenzből megvásárolt Apáczai kiadó kötelező
könyvei elektronikus formában?"

nem érthető, megpróbálom tovább pontosítani:

Tekintve, hogy ebből kell tanuliuk a gyermekeimnek, egy tableten/telefonon/pc-n, ha szükséges, megnézzük őket, ahogy azt tettük korábban a Mozaik kiadó könyveivel is. Ezért szeretném tudni, hogy online/offline az Apáczai könyveket hol érhetem el tanulás céljából elektronikus formában, mint pl. az OFI könyvek, amelyek PDF formátumban letölthetők.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Fodor Eszter, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Szerb Úr!

Mellékelten küldöm szíves tájékoztatásul az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tárgyi válaszlevelét.

Üdvözlettel,
dr. Fodor Eszter

idézett részek megjelenítése