Kötelező kamarai hozzájárulás 2012-2013

Ferencz Gábor made this Közérdekűadat request to Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2012-ben és 2013-ben hányan fizették be az a kamarai hozzájárulás összegét.
Legyenek szívesek elküldeni a részemre, hogy az így befolyt összeget tételesen mire költötte el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 5.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Tisztelt Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara!

A vonatkozó jogszabály értelmében az adatgazdának 2014. február 20.-ig válaszolnia kellett volna.
Legyenes szívesek a törvény által előírt határidőt betartani és válaszolni az adatigénylésre!

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Bethlenfalvy Ádám hozzászólt ()

Engem is nagyon érdekel, hogy mi lesz azzal a pénzzel, és egyáltalán mennyit fizettek be a vállalkozók.
Ha nem válaszolnak, akkor mi a következő lépés? Perelni kell?