Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre az intézményben koronavírusos betegek kezelésére felkészített, 2021. október 1. és 2022. február 22. között meglévő ágyainak számát, továbbá ezek közül az ugyanebben az időintervallumban foglalt ágyak számát, napi bontásban! Továbbá kérem, szíveskedjen elküldeni számomra az ezekben az intézményekben 2021. október 1. és 2022. február 22. között elhalálozott betegek számát szintén napi bontásban, külön feltüntetve azoknak a számát, akiknél korábban koronavírus-fertőzést állapítottak meg. Amennyiben rendelkezésre áll, a felvett betegek oltását/ vagy annak hiányát is szíveskedjenek jelezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 22.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 10.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
szerint az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz
eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

 

A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által kért
adatokat az adatigénylésének beérkezését követő 45 napon belül áll
módunkban megküldeni.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése
szerint az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a
(3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható,
ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az
Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel
összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné.

 

Ezúton tájékoztatom, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3)
bekezdése szerinti – az alábbi levélben jelzett 45 napos határidőt – 45
nappal meg kívánjuk hosszabbítani tekintettel arra, hogy az igénynek a (3)
bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Egyetemünknek a
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is
veszélyeztetné.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

From: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató
Sent: Wednesday, March 16, 2022 9:48 AM
To: '[FOI #19753 email]'
<[2][FOI #19753 email]>
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Koronavírusos betegek kezelése
2021-2022

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
szerint az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz
eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

 

A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által kért
adatokat az adatigénylésének beérkezését követő 45 napon belül áll
módunkban megküldeni.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [3][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

2 Melléklet

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére, jelen levelemhez csatoltan
megküldöm a 2021. október 01. és 2022. február 22. közötti időszakban
Covid-19 ágyszámra és betöltött ágyszámra vonatkozó adatokat napi
bontásban.

 

Továbbá mellékelten megküldöm a 2021. október 01. és 2022. február 22.
közötti időszakban elhalálozott betegek számát napi bontásban. A táblázat
napi bontásban tartalmazza:
  - az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Járványügyi Ellátó
Központjában elhalálozottak számát, ahol az elhunyt betegeink igazolt
COVID-19 fertőzöttek voltak [Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központjának Járványügyi Ellátó Központjában (Járványkórház, Járványkórház
ITO, Gyerek COVID részleg) kerülnek ellátásra az igazolt COVID-19
fertőzött betegeink.];
  - az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nem COVID-19 ellátó
egységeiben elhalálozottak számát;
  - az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ összes elhalálozott
eseteinek számát;
  - az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ COVID-19 halottainak
arányát az összes elhalálozotthoz viszonyítva.

 

A közérdekű adatigénylésében az oltottsági adatokra vonatkozó kérdésre a
rendelkezésünkre álló nyilvántartás alapján tájékoztatom, hogy a 2021.
október 01. és 2022. február 22. közötti időszakban a Járványügyi Ellátó
Központban felvételre kerülő betegek száma: 1821 fő volt, ebből a teljes
oltási (Janssen esetén 1 oltás, a többinél 2 oltás) sorozatban részesülő
betegek száma: 562 fő (30,8%).

 

Tisztelettel,

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése