Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a regisztrált koronavírus-fertőzöttek idősoros adatbázisát 2020. március 4-től (ezen a napon jelentették be az első két regisztrált esetet Magyarországon) 2022. július 4-ig (azaz a mai napig), melyben a következő adatok szerepelnek:
- a fertőzés dátuma (év, hónap, nap)
- a fertőzött kora

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 4.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #20320 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Adatigénylésével kapcsolatban csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 41110-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Surján Orsolya

helyettes országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

3 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #20320 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 41110-3/2022/JF iktatószámú levelét.

 

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Köszönöm szépen a választ, a most kapott táblázattal kapcsolatban lenne még egy kérdésem.
A fertőzöttek számát összesítve ugyanis jelentős eltéréseket találtam az ugyanerre az időszakra vonatkozó járványügyi tájékoztató oldal, a koronavirus.gov.hu és a mostani táblázat között. A kapott időtartamra vonatkozó értékek összesítése (a kipontozott cellák figyelmen kívül hagyásával, ami tovább növeli a különbségeket) 1612 fővel több fertőzöttet tartalmazott, mint a koronavirus.gov.hu ugyanazon időtartamra összesített adatai.

Érdeklődnék, hogy mi az eltérés oka, és melyik adatsor tekinthető a megbízható adatnak a koronavírus fertőzöttek számát illetően?

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

[FOI #20320 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 41110-5/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

[FOI #20320 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylésére adott válaszunkkal kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 41110-6/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése