Koronavírus fertőzöttek korára vonatkozó idősoros adatok

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a regisztrált koronavírus-fertőzöttek idősoros adatbázisát 2020. március 4-től (ezen a napon jelentették be az első két regisztrált esetet Magyarországon) 2022. július 4-ig (azaz a mai napig), melyben a következő adatok szerepelnek:
- a fertőzés dátuma (év, hónap, nap)
- a fertőzött kora

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 4.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #20320 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Adatigénylésével kapcsolatban csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 41110-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Surján Orsolya

helyettes országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

3 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #20320 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 41110-3/2022/JF iktatószámú levelét.

 

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Köszönöm szépen a választ, a most kapott táblázattal kapcsolatban lenne még egy kérdésem.
A fertőzöttek számát összesítve ugyanis jelentős eltéréseket találtam az ugyanerre az időszakra vonatkozó járványügyi tájékoztató oldal, a koronavirus.gov.hu és a mostani táblázat között. A kapott időtartamra vonatkozó értékek összesítése (a kipontozott cellák figyelmen kívül hagyásával, ami tovább növeli a különbségeket) 1612 fővel több fertőzöttet tartalmazott, mint a koronavirus.gov.hu ugyanazon időtartamra összesített adatai.

Érdeklődnék, hogy mi az eltérés oka, és melyik adatsor tekinthető a megbízható adatnak a koronavírus fertőzöttek számát illetően?

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

[FOI #20320 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 41110-5/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

[FOI #20320 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylésére adott válaszunkkal kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 41110-6/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése