Koronavírus fertőzöttek

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre napi bontásban a 2021. január 10 . és 2022 január 10 között
- regisztrált koronavírus fertőzöttek számát
- a koronavírus fertőzöttek közül napi bontásban azoknak a számát, akik legalább egy oltást kaptak
- azoknak a számát, akik a teljes oltási sorozatot megkapták
- azoknak a számát, akik az emlékeztető, 3. dózist is megkapták

Kérem, amennyiben lehetéséges, arra vonatkozóan is küldjenek adatokat, hogy a fertőzöttek pontosan milyen típusú vakcinát kaptak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 10.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Tisztelettel kérem, küldjék el válaszukat az általam 2022. január 10.-én elektronikus formában benyújtott közérdekű adatigénylésemre, melynek 15 napos határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) a tegnapi napon lejárt.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel,
Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

megküldve kizárólag elektronikus úton:

[1][FOI #19485 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Csatoltan ismét megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 1918-2/2022/JF
iktatószámú tájékoztatását, tekintettel arra, hogy a KiMitTud rendszerből
a mai napon érkezett visszaigazolás szerint a 2022. január 25-ei levelünk
kézbesítése sikertelen volt.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

From: Mail Delivery System <[4][email address]>
Sent: Sunday, January 30, 2022 7:57 AM
To: Országos Tisztifőorvos
Subject: Kézbesíthetetlen: Közérdekű adatigénylés - Koronavírus
fertőzöttek - Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[5][FOI #19485 email]
Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni. Próbálja újraküldeni később. Ha a
probléma továbbra is fennáll, forduljon a támogatási szolgálathoz.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: smtp.kimittud.org

[6][FOI #19485 email]
Remote Server returned '< #5.3.0 x-unix; Traceback (most recent call
last): File "/var/www/kimittud/current/commonlib/bin/yaml2sh", line 11, in
<module> import optparse, sys, re, yaml File
"/usr/lib/python2.7/dist-packages/yaml/__init__.py", line 8, in <module>
from loader import * File
"/usr/lib/python2.7/dist-packages/yaml/loader.py", line 4, in <module>
from reader import * File
"/usr/lib/python2.7/dist-packages/yaml/reader.py", line 47, in <module>
class Reader(object): File
"/usr/lib/python2.7/dist-packages/yaml/reader.py", line 140, in Reader
NON_PRINTABLE =
re.compile(u'[^\x09\x0A\x0D\x20-\x7E\x85\xA0-\uD7FF\uE000-\uFFFD\U00010000-\U0010ffff]')
File "/usr/lib/python2.7/re.py", line 194, in compile return
_compile(pattern, flags) File "/usr/lib/python2.7/re.py", line 249, in
_compile p = sre_compile.compile(pattern, flags) File
"/usr/lib/python2.7/sre_compile.py", line 576, in compile code = _code(p,
flags) File "/usr/lib/python2.7/sre_compile.py", line 558, in _code
_compile_info(code, p, flags) File "/usr/lib/python2.7/sre_compile.py",
line 536, in _compile_info _compile_charset(charset, flags, code) File
"/usr/lib/python2.7/sre_compile.py", line 232, in _compile_charset flags &
SRE_FLAG_UNICODE): File "/usr/lib/python2.7/sre_compile.py", line 274, in
_optimize_charset r = range(av[0], av[1]+1) MemoryError : shlib/deployfns
read_conf: error loading config file config/general.yml>'

Eredeti üzenetfejlécek:

Return-Path: <[7][NNK request email]>

Received: from mail02.nnk.gov.hu (mail02.nnk.gov.hu [84.206.43.9])

        by smtp.kimittud.org (Postfix) with ESMTP id 42DEF7D266

        for <[8][FOI #19485 email]>; Tue, 25 Jan 2022 15:55:47 +0100 (CET)

X-ASG-Debug-ID: 1643122638-14433c2853184810001-eBXIky

Received: from mail.nnk.gov.hu (OTHMBX02.antsz.local [10.50.250.103]) by mail02.nnk.gov.hu with ESMTP id daSvjMqRdy4Caqa4 (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-SHA384 bits=256 verify=NO) for <[9][FOI #19485 email]>; Tue, 25 Jan 2022 15:57:18 +0100 (CET)

X-Barracuda-Envelope-From: [10][NNK request email]

Received: from OTHMBX02.antsz.local (10.50.250.103) by OTHMBX02.antsz.local

(10.50.250.103) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Tue, 25 Jan

2022 15:55:45 +0100

Received: from OTHMBX02.antsz.local ([10.50.250.103]) by OTHMBX02.antsz.local

([10.50.250.103]) with mapi id 15.00.1497.012; Tue, 25 Jan 2022 15:55:45

+0100

From: =?utf-8?B?T3JzesOhZ29zIFRpc3p0aWbFkW9ydm9z?= <[11][NNK request email]>

To: "[12][FOI #19485 email]"

        <[13][FOI #19485 email]>

CC: =?utf-8?B?Sm9naSBPc3p0w6FseQ==?= <[14][email address]>

Subject: =?utf-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzICAtIEtvcm9uYXbDrXJ1cyBm?=

=?utf-8?B?ZXJ0xZF6w7Z0dGVrIC0gTmVtemV0aSBOw6lwZWfDqXN6c8OpZ8O8Z3lpIEs=?=

=?utf-8?B?w7Z6cG9udA==?=

Thread-Topic: =?utf-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzICAtIEtvcm9uYXbDrXJ1cyBm?=

=?utf-8?B?ZXJ0xZF6w7Z0dGVrIC0gTmVtemV0aSBOw6lwZWfDqXN6c8OpZ8O8Z3lpIEs=?=

=?utf-8?B?w7Z6cG9udA==?=

X-ASG-Orig-Subj: =?utf-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzICAtIEtvcm9uYXbDrXJ1cyBm?=

=?utf-8?B?ZXJ0xZF6w7Z0dGVrIC0gTmVtemV0aSBOw6lwZWfDqXN6c8OpZ8O8Z3lpIEs=?=

=?utf-8?B?w7Z6cG9udA==?=

Thread-Index: AQHYBhDC1IOqtcpAaU2+c9v5jZ0KE6xcGzaQgAABKICAAZ5PwIAB1BWAgAAHlyCAFDsn4IAAAUOAgAAWMJCAAAHfoA==

Date: Tue, 25 Jan 2022 14:55:45 +0000

Message-ID: <[15][email protected]>

References: <[16][email address]>

<[17][email protected]>

<[18][email protected]>

<[19][email protected]>

<[20][email protected]>

<[21][email protected]>

<[22][email address]>

<[23][email protected]>

<[24][email protected]>

In-Reply-To: <[25][email protected]>

Accept-Language: hu-HU, en-US

Content-Language: hu-HU

X-MS-Has-Attach: yes

X-MS-TNEF-Correlator:

x-ms-exchange-messagesentrepresentingtype: 1

x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted

x-originating-ip: [10.51.0.75]

Content-Type: text/plain

MIME-Version: 1.0

X-Barracuda-Connect: OTHMBX02.antsz.local[10.50.250.103]

X-Barracuda-Start-Time: 1643122638

X-Barracuda-Encrypted: ECDHE-RSA-AES256-SHA384

X-Barracuda-URL: [26]https://192.168.1.109:443/cgi-mod/mark.cgi

X-Barracuda-BRTS-Status: 1

X-Virus-Scanned: by bsmtpd at nnk.gov.hu

X-Barracuda-Scan-Msg-Size: 36099

X-Barracuda-Spam-Score: 0.00

X-Barracuda-Spam-Status: No, SCORE=0.00 using global scores of TAG_LEVEL=1000.0 QUARANTINE_LEVEL=1000.0 KILL_LEVEL=9.0 tests=HTML_MESSAGE

X-Barracuda-Spam-Report: Code version 3.2, rules version 3.2.3.95564

        Rule breakdown below

         pts rule name              description

       

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

[FOI #19485 email]

Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 1918-3/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos megbízásából

Pásti Mónika
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: +36 1 476 1221
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita részére

[1][FOI #19485 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére mellékelten küldöm a 1918-4/2022/JF
iktatószámú válaszlevelünket.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

 

Keller Tímea

koordinációs referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Telefon: +36 (1) 476 1258

Mobil: +36 (30) 486 9373

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

 

From: Szopkó Zita <[3][FOI #19485 email]>

Sent: Monday, January 10, 2022 12:04 PM

To: Országos Tisztifőorvos <[4][NNK request email]>

Subject: Közérdekű adatigénylés - Koronavírus fertőzöttek - Nemzeti
Népegészségügyi Központ

 

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre napi
bontásban a 2021. január 10 . és 2022 január 10 között

- regisztrált koronavírus fertőzöttek számát

- a koronavírus fertőzöttek közül napi bontásban azoknak a számát, akik
legalább egy oltást kaptak

- azoknak a számát, akik a teljes oltási sorozatot megkapták

- azoknak a számát, akik az emlékeztető, 3. dózist is megkapták

 

Kérem, amennyiben lehetéséges, arra vonatkozóan is küldjenek adatokat,
hogy a fertőzöttek pontosan milyen típusú vakcinát kaptak.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. január 10.

 

Üdvözlettel:

 

Szopkó Zita

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[5][FOI #19485 email]

 

Ha a(z) Nemzeti Népegészségügyi Központ nem a(z)
[6][NNK request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Kérem, legyenek szívesek a csatolt kördiagramot színes verzióban is elküldeni, vagy pedig egyértelműen tüntessék fel, hogy melyik oltástípus melyik százalékot jelenti, az ábra ugyanis jelenleg, fekete-fehérben sajnos értelmezhetetlen.

Továbbá kérem, válaszolják meg adatigénylésemnek azt a pontját is, amely így hangzott: "Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a koronavírus fertőzöttek közül napi bontásban azoknak a számát, akik legalább egy oltást, akik a teljes oltási sorozatot, illetve akik 3. oltást is megkapták."

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

Tisztelt Hölgyem!

Hivatkozva alábbi kérésére, csatoltan küldöm a 1918-5/2022/JF iktatószámú válaszlevelünket.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Köszönöm szépen a választ és a diagram színes verzióját!

A másik kérdésemmel kapcsolatban azonban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a napi fertőzöttek oltottsági adataira vonatkozó kérdéseimet külön kérésenként fogalmaztam meg (külön kérve azoknak a számát, akik legalább egy oltást kaptak, akik a teljes oltási sorozatot megkapták, illetve akik 3. dózist is kaptak), egy korábbi adatigénylés alapján (https://kimittud.hu/request/koronavirus_...), amelyre válaszként elküldték a legalább egy oltással rendelkező koronavírus fertőzöttek számát napi bontásban.

Vagyis tisztelettel kérem, annak ellenére, hogy nincs külön rendelkezésre álló adat a napi fertőzöttek oltottsági adataihoz kapcsolódó vakcinák típusa szerinti csoportosításról (jelen esetben a teljes oltási sorozatot, illetve a 3 dózist megkapó fertőzöttekről) adatigénylésem második kérdését legyenek szívesek megválaszolni, azaz küldjék el a regisztrált fertőzöttek közül azoknak a számát napi bontásban, akik legalább egy oltást kaptak a kérdéses időszakban.

Válaszukat és a segítséget előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita
részére

megküldve kizárólag elektronikus úton:
[FOI #19485 email]

Tisztelt Hölgyem!

Hivatkozva alábbi levelére, csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 1918-7/2022/JF iktatószámú válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönöm szépen az elküldött adatokat. Az Önök által 2022. április 29.-én megküldött, napi fertőzöttségi adatokkal kapcsolatban lenne még egy kérdésem:

A kapott számok és a koronavirus.gov.hu-n naponta közzétett új fertőzöttek száma sok helyen nem egyezik meg, néhol jelentős, akár százas nagyságrendű eltérések is vannak. A kapott időtartamra vonatkozó értékek összesítése 20 fővel több fertőzöttet tartalmazott, mint a koronavirus.gov.hu ugyanazon időtartamra összesített adatai.

Érdeklődni szeretnék, hogy mi az eltérés oka, és melyik adatsor tekinthető a megbízható adatnak a koronavírus fertőzöttek napi számát illetően?

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szopkó Zita
részére

[FOI #19485 email]

Tisztelt Hölgyem!

Hivatkozva alábbi érdeklődésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 1918-9/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése