Koronavírus elhunytakra vonatkozó idősoros oltottsági adatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi adatigénylésemre (ikt.szám: 35357-5/2022/JF, link: https://kimittud.hu/request/koronavirus_...) adott válaszuk alapján, melyben körvonalazták azokat a specifikus kritériumokat, melyek alapján a közérdekű adatok alapján már beazonosíthatóvá válnának az elhunytak (és így személyes adatnak minősülnének), kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hazai protokoll* szerint koronavírus-elhunytnak számító elhunytak oltási kórtörténetét a következő adatok tartalmazásával: elhalálozás dátuma (év, hónap, nap) 2021. január 1-től máig, tehát 2022. június 29-ig; ha kapott, akkor milyen oltóanyagot/oltóanyagokat kapott első, második, harmadik, negyedik alkalomra; ha kapott, akkor mikor kapta meg első, második, harmadik, negyedik oltását. Az önök definíciója alapján a területi adat elhagyásával (melyet a korábbi, fent idézett adatigénylésemben kértem mellékelni) a csupán idősoros, oltás típusát is tartalmazó adatbázis már nem szolgálna személyes adat felfedésére.
Ezen adatkörök korábbi a adatigénylésemre (https://kimittud.hu/request/koronavirus_...) kapott válaszdokumentum alapján az önök adatbázisában feltételezhetően szerepelnek.
* a hazai protokoll szerint minden olyan elhunyt beszámít a koronavírusban elhunytak közé, akinek a betegsége időtartama alatt vagy előtte pozitív koronavírus tesztje volt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 29.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Melléklet

Szabó Krisztián
részére

[FOI #20240 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 39951-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Jogi Osztály, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Melléklet

Szabó Krisztián
részére

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 39951-3/2022/JF iktatószámú válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos megbízásából

Dr. Tölgyesi Katalin
főosztályvezető

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Jogi és Humánpolitikai Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése