Koronavírus elhunytakra és gyógyultakra vonatkozó településszintű adatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- a koronavírushoz köthető napi halálozások (nem kumulatív), idősoros, településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

- a koronavírusból naponta felgyógyultak (nem kumulatív), idősoros, településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 24.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Melléklet

Szabó Krisztián
részére

[FOI #19758 email]

Tisztelt Uram!

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 13419-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Melléklet

Szabó Krisztián

részére

 

[1][FOI #19758 email]

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 13419-3/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

3 Melléklet

Szabó Krisztián részére

[1][FOI #19758 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére mellékelten küldöm a 13419-4/2022/JF
iktatószámú válaszlevelünket.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

From: Szabó Krisztián <[4][FOI #19758 email]>

Sent: Thursday, February 24, 2022 1:35 PM

To: Országos Tisztifőorvos <[5][NNK request email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - Koronavírus elhunytakra és gyógyultakra
vonatkozó településszintű adatok

 

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

- a koronavírushoz köthető napi halálozások (nem kumulatív), idősoros,
településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

 

- a koronavírusból naponta felgyógyultak (nem kumulatív), idősoros,
településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. február 24.

 

Üdvözlettel:

 

Szabó Krisztián

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[6][FOI #19758 email]

 

Is [7][NNK request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Nemzeti Népegészségügyi Központ? If so, please contact us
using this form:

[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[9]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönjük az elküldött táblázatot, további kérdésekkel fordulnánk Önökhöz.
A kapott táblázat alapján az elhunytak számát naponként összesítve (a településszintű adatokat nem figyelembe véve) jelentős eltéréseket találtunk a napi halálozási számok és a koronavirus.gov.hu-n naponta közzétett elhunytak száma között. Egyrészt, egyik napnál sem egyezett meg a kapott táblázat összesített értéke a koronavirus.gov.hu napi értékeivel (hol több, hol kevesebb volt). Másrészt, a kapott időtartamra vonatkozó értékek összesítése 1630 fővel kevesebbet tartalmazott, mint a koronavirus.gov.hu ugyanazon időtartamra összesített adatai.

Érdeklődnék, hogy mi az eltérés oka és melyik adatsor tekinthető a megbízható, valódi adatnak a koronavírusban elhunytak számát illetően.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Melléklet

Szabó Krisztián
részére

[FOI #19758 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 13419-6/2022/JF iktatószámú levelét.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönöm megtisztelő válaszát, további kérdéssel fordulnék Önhöz, az adatbázissal kapcsolatban.
Korábbi válasza alapján a napi halálozási adatok eltérését a koronavirus.gov.hu-n közzétett adatoktól azzal indokolta, hogy más dátum alapján összegzik az NNK-nál és a koronavirus.gov.hu-nál: az NNK a halál dátuma alapján, a koronavirus.gov.hu a halálesetekről való értesülés alapján. Ez valóban indokolhatja, hogy ugyanazon napoknál a halálesetek száma nem egyezik; korábbi, fertőzöttekről szóló adatigényléseinknél is véltünk felfedezni apróbb eltéréseket a koronavirus.gov.hu adataitól – ugyan nem ennyire nagy mértékben. Például, az 1918-4/2022/JF iktatószámú igénylésünkben (https://kimittud.hu/request/19485/respon...) lévő napi fertőzöttségi adatok, csak néhány napnál mutattak eltérést, és összesen 20 fertőzöttel tért el az ugyanazon időtartamra vizsgált, koronavirus.gov.hu-n közzétett számoktól.
A jelenlegi, elhunytak idősoros, településszintű adatait tartalmazó adatsor összesített értéke viszont 1630 fővel kevesebb, mint a koronavirus.gov.hu-n közzétett összesítés ugyanezen időtartamra. Érdeklődnék, hogy hova lett 1630 fő az Önöknél lévő, elhunytakat tartalmazó adatbázisból, hogyha a koronavirus.gov.hu-n lévő "Elhunytak" oldalon (https://koronavirus.gov.hu/elhunytak) sorszám, kor, nem, alapbetegség feltüntetésével teszik közzé az elhunytak listáját, ami alapján nem feltételezett, hogy ezen adatok hamisak vagy hibásak lennének?

Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:

Szabó Krisztián