Koronavírus elhunytakra vonatkozó idősoros oltottsági adatok

Szabó Krisztián made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Szabó Krisztián

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi adatigénylésemre (ikt.szám: 35357-5/2022/JF, link: https://kimittud.hu/request/koronavirus_...) adott válaszuk alapján, melyben körvonalazták azokat a specifikus kritériumokat, melyek alapján a közérdekű adatok alapján már beazonosíthatóvá válnának az elhunytak (és így személyes adatnak minősülnének), kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hazai protokoll* szerint koronavírus-elhunytnak számító elhunytak oltási kórtörténetét a következő adatok tartalmazásával: elhalálozás dátuma (év, hónap, nap) 2021. január 1-től máig, tehát 2022. június 29-ig; ha kapott, akkor milyen oltóanyagot/oltóanyagokat kapott első, második, harmadik, negyedik alkalomra; ha kapott, akkor mikor kapta meg első, második, harmadik, negyedik oltását. Az önök definíciója alapján a területi adat elhagyásával (melyet a korábbi, fent idézett adatigénylésemben kértem mellékelni) a csupán idősoros, oltás típusát is tartalmazó adatbázis már nem szolgálna személyes adat felfedésére.
Ezen adatkörök korábbi a adatigénylésemre (https://kimittud.hu/request/koronavirus_...) kapott válaszdokumentum alapján az önök adatbázisában feltételezhetően szerepelnek.
* a hazai protokoll szerint minden olyan elhunyt beszámít a koronavírusban elhunytak közé, akinek a betegsége időtartama alatt vagy előtte pozitív koronavírus tesztje volt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 29.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szabó Krisztián
részére

[FOI #20240 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 39951-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Jogi Osztály, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szabó Krisztián
részére

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 39951-3/2022/JF iktatószámú válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos megbízásából

Dr. Tölgyesi Katalin
főosztályvezető

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Jogi és Humánpolitikai Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése