Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szeretném megtudni a kórház igazgatójának a többi vezetőnek , valamint az osztályokat vezető főorvosok és főnővérek fizetését osztályokra lebontva, ha ez lehetséges.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 2.

Üdvözlettel: F G Béla

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

2 Melléklet

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház request email]>: host mail1.bazmkorhaz.hu[85.119.10.89] said: 550 5.1.1
<[Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház request email]>: Recipient address rejected: User unknown in local
recipient table (in reply to RCPT TO command)

Ismét elküldtük a kérést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címre, új kapcsolattartási cím használatával.

B.A.Z. Vármegyei Központi Kórház Főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

1 Melléklet

Tisztelt F G Béla!

Csatoltan megküldöm fenti tárgyban tájékoztatásomat.

Tisztelettel,

Dr. Büdi László
orvosigazgató, mb. főigazgató

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: 06/46/324-688
Fax: 06/46/323-694
E-mail: [Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház request email]
orvos[Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház request email]

idézett részek megjelenítése