Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- 2013-ban kórházanként mennyit költöttek a betegek étkeztetésére
- a megállapított napi kvóta (ami egy beteg napi háromszori étkeztetésére jut) 2013. és 2014. évi összegét
- a kórházak szerződéses partnereinek nevét, akik az étkeztetést végzik (megvásárolják, előállítják, szállítják az ételt)
- mely kórházak intézik az étkeztetést "házon belül", külsős cég megbízása nélkül

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Pópity Annamária, Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

 

idézett részek megjelenítése

Pórné Dr. Zselinszky Eszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján megküldött közérdekű adatigénylésére
hivatkozással mellékelten megküldöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma
válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése