Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy mikortól, mennyi időre és mekkora havi fizetésért kommunikációs tanácsadó Takács Bence a Fővárosi Törvényszéken?
Az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó jogszabályok szerint van-e foglalkoztatva? Ha igen, akkor Takács Bencét a végzettsége alapján miként sorolták be? Ha nem, akkor miként foglalkoztatják?
Volt-e pályázat kiírva a kommunikációs tanácsadó posztra?
Ha nem, akkor Takács Bencét miként választották ki kommunikációs tanácsadónak?
Mi indokolja, hogy kommunikációs tanácsadót foglalkoztasson a Fővárosi Törvényszék, hiszen van szervezeti egysége a kommunikációs feladatok ellátására?
Kérem, küldjék meg a Takács Bence foglalkoztatására vonatkozó szerződést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 12.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Fővárosi Törvényszék Elnöksége, Fővárosi Törvényszék

2 Melléklet

Fővárosit Törvényszék
1055 Budapest, Markó utca 27.
Dr. Polgárné dr. Vida Judit
elnök
tel.:      + 36 1 354-6302
            + 36 1 354-6412
e-mail: [1][email address]
            [2][email address] 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]