Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zeliska Nikolett, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Költségvetéssel kapcsolatos kérdések

We're waiting for Zeliska Nikolett to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő kérdéseim lennének

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A II. kerületi önkormányzat 2019. évben pontosan mennyi saját bevétellel rendelkezett?
Pontosan mennyi állami költségvetésből érkező bevétellel számolhatott?
Ezeken kívül volt-e bármilyen jogcímen bármilyen bevétele?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 17.

Üdvözlettel:

Zeliska Nikolett

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozva 2020. november 17-én Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatkérésére az alábbi választ adom:

 

Mellékelten csatoljuk a 2019. évi bevételekről a kimutatást az Ön által
kért adatokkal és bontásban.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy az önkormányzat 2019. évi összes bevétele
megtalálható Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 24/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3.
mellékletében, mely a net.jogtar.hu oldalon az Önkormányzati
Rendelettárban  elérhető.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zeliska Nikolett, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.