Költségvetési szerv, intézmény beszámolói

Antal Béla újságíró made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.: Szíveskedjenek megnevezni, hogy az Önkormányzat mint fenntartó felé az egyes költségvetési szervek milyen rendszerességgel, és milyen beszámolókat kell megküldjenek, beleértve a gazdálkodásukkal összefüggő elszámolási kötelezettségüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 30.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021. június 30-án megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésére az alábbi választ adjuk.

 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
költségvetési intézményei havi adatszolgáltatás (kivéve az I. negyedév)
keretében számolnak el gazdálkodásukról, a fenntartó Önkormányzat felé
illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az
Államkincstár is ellenőrzi  az adatszolgáltatásokat.

 

Kötelező adatszolgáltatások:

o Elemi költségvetés
o Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
o Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
o Időközi költségvetési jelentés - 04. hó
o Időközi költségvetési jelentés - 05. hó
o Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
o Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
o Időközi költségvetési jelentés - 07. hó
o Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
o Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
o Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
o Időközi költségvetési jelentés - 10. hó
o Időközi költségvetési jelentés - 11. hó
o Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
o Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
o Éves költségvetési beszámoló
o Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése