Költségelvű önkormányzati bérlakások

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Viktória Nagy,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva Úr!

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozóan dr. Béja Julianna jegyző asszony válaszlevelét.

Tisztelettel:

Nagy Viktória
szervezési referens

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Iroda
cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefonszám: 3474-668, 06-20-952-7300

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Költségelvű önkormányzati
bérlakások
Dátum: 2023-03-09 11:35
Feladó: Erdősi Éva <[FOI #22030 email]>
Címzett: KözAdat requests at Budapest XIX. kerület Kispesti
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal <[Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi
négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem
,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó
módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak
kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely
alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon
töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható
meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton
tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel
költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv.
29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok
megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #22030 email]

Is [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal?
If so, please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is
közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra
vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat
tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

Viktória Nagy,

Tisztelt Erdősi Éva!

Az előző levelemben szereplő megszólításért szíves elnézését kérem!

Tisztelettel:

Nagy Viktória

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Viktória Nagy" <[email address]>
Címzett: "kmt+request-22030-14057e88" <[FOI #22030 email]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2023. március 21. 16:31:36
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Költségelvű önkormányzati bérlakások

Tisztelt Erdősi Éva Úr!

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozóan dr. Béja Julianna jegyző asszony válaszlevelét.

Tisztelettel:

Nagy Viktória
szervezési referens

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Iroda
cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefonszám: 3474-668, 06-20-952-7300

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Költségelvű önkormányzati
bérlakások
Dátum: 2023-03-09 11:35
Feladó: Erdősi Éva <[FOI #22030 email]>
Címzett: KözAdat requests at Budapest XIX. kerület Kispesti
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal <[Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi
négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem
,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó
módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak
kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely
alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon
töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható
meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton
tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel
költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv.
29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok
megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #22030 email]

Is [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal?
If so, please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is
közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra
vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat
tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------