Kollégiumi férőhelyek száma 2020-2021 1.félév

Mondok Zalán made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kollégiumi férőhelyek száma 2020-2021 tanév 1. félévben

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:

Mondok Zalán

Tisztelt Mondok Zalán Úr!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.03.25-én érkezett
adatigénylésére válaszol küldöm a BME kollégiumok férőhelyszámát a
2020-2021 tanév 1. félévben, épületenkénti bontásban:

 

Kollégium neve címe férőhely
Baross Gábor Kollégium 1114 Budapest, Bartók Béla út 17. 308
Bercsényi Kollégium 1117 Budapest, Bercsényi u. 28-30. 266
Kármán Tódor Kollégium 1111 Budapest, Irinyi J. utca 1-17. 938
Martos Flóra Kollégium 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. 405
Schönherz Zoltán Kollégium 1117 Budapest, Irinyi J. utca 42. 1012
Vásárhelyi Pál Kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2. 694
Wigner Jenő Kollégium 1117 Budapest, Dombóvári út 3. 311

 

 Üdvözlettel:

 

Pál Tamás

kabinetfőnök

________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kancellári Kabinet

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.

Tel: +36-1-463-3244

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése