Kollégiumi férőhelyek száma 2020-2021 1.félév

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kollégiumi férőhelyek száma 2020-2021 tanév 1. félévben

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:

Mondok Zalán

Tisztelt Mondok Zalán Úr!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.03.25-én érkezett
adatigénylésére válaszol küldöm a BME kollégiumok férőhelyszámát a
2020-2021 tanév 1. félévben, épületenkénti bontásban:

 

Kollégium neve címe férőhely
Baross Gábor Kollégium 1114 Budapest, Bartók Béla út 17. 308
Bercsényi Kollégium 1117 Budapest, Bercsényi u. 28-30. 266
Kármán Tódor Kollégium 1111 Budapest, Irinyi J. utca 1-17. 938
Martos Flóra Kollégium 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. 405
Schönherz Zoltán Kollégium 1117 Budapest, Irinyi J. utca 42. 1012
Vásárhelyi Pál Kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2. 694
Wigner Jenő Kollégium 1117 Budapest, Dombóvári út 3. 311

 

 Üdvözlettel:

 

Pál Tamás

kabinetfőnök

________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kancellári Kabinet

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.

Tel: +36-1-463-3244

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése