Kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Eszterházy Károly Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben. Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Kőfalusi Eszter, Eszterházy Károly Egyetem

9 Attachments

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

A 2019. július 14-én kelt „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben” tárgyú elektronikus levelében foglalt adatigénylésére csatoltan küldöm az Eszterházy Károly Egyetem Kollégiumi férőhelyek kiosztása Campusonként c. kimutatásunkat.

Egyetemünkön a kollégiumi jelentkezések elbírálásnak rendjét az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer c. szabályzat VII. fejezete tartalmazza. Elérhetősége:
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/koz...

Jelen levelünkhöz csatoltan mellékeljük az alábbiakban felsorolt, kollégiumi pályázati nyomtatványainkat:

- MB06801 - EKE-kollegiumok_palyazat_EGER-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB06901 - EKE-kollegiumok_palyazat_EGER-201807-I_evfolyam.pdf
- MB07001 - EKE-kollegiumok_palyazat_GYONGYOS-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB07201 - EKE-kollegiumok_palyazat_GYÖNGYÖS-201807-I_evfolyam.pdf
- MB07401 - EKE-kollegiumok_palyazat_JASZBERENY-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB07501 - EKE-kollegiumok_palyazat_JÁSZBERÉNY-201807-I_evfolyam.pdf
- MB07601 - EKE-kollegiumok_palyazat_SAROSPATAK-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB07701 - EKE-kollegiumok_palyazat_SAROSPATAK-201807-I_evfolyam.pdf

Fentiek szerint kérjük adatszolgáltatásunkat teljesítettnek tekinteni és azt elfogadni.

üdvözlettel és köszönettel:

Dr. Kőfalusi Eszter
Rektori-Kancellári Hivatal
hivatalvezető
Jogi Osztály
osztályvezető
Eszterházy Károly Egyetem

idézett részek megjelenítése