Kóbor állatok kezelésével kapcsolatos közadat igénylés- Kiskunhalas

Az igénylés sikeres volt.

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Tisztelt Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1./ A kóbor állatok befogását milyen eszközökkel, milyen úton látják el településükön?
2./ Saját eszközökkel és menhellyel látják el a kóbor állatok befogását és jogszabályoknak megfelelő elhelyezését, vagy vállalkozóval állnak szerződéses jogviszonyban ezen feladat ellátására?
3./ Amennyiben vállalkozási, illetve megbízási szerződés szerint végeztetik a kóbor ebek befogását és elhelyezését, kérjük a szerződést elektronikus másolatban részünkre megküldeni szíveskedjenek.
4./ Önkormányzatuk 2017. évi és 2018. évi és 2019 évi, szeptember 30-ig, költségvetéséből mekkora összeget fordítottak a fenti feladat ellátására
2017. január 01. – 2017. december 31.,
2018. január 01. - 2018.december 31. és
2019. január 01. – 2019. szeptember 30. napja között?
5./ Hány befogott kóbor eb került elhelyezésre, illetve elszállításra településükről
2017. január 01. – 2017. december 31.
2018. január 01. - 2018.december 31. és
2019. január 01. – 2019. szeptember 30. napja között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 24.

Üdvözlettel:

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Rencsár József, Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület!

Az önök által kért adatigénylés kapcsán tájékoztatom, hogy a kért
adatokat, információkat 2020.02.14. napjáig fogjuk megküldeni.

Tisztelettel:

--
      Rencsár József [1]Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
      Önkormányzati Rendészet
      Rendészeti Csoportvezető
      Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
      Tel.: 77/523-145, E-mail: [2][email address]
      6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
                                        

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Rencsár József, Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület!

Közérdekű adatigénylés kapcsán küldött megkeresésükre válaszolva
tájékoztatom, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő
gyepmester látja el a kóbor kutyák befogását, majd azokat a Gyepmesteri
Telepen helyezi el. A gyepmester munkáját 1 fő gyepmestersegéd napi 4
órában segíti és a telep karbantartását látja el. A telepen 20 kennel
került kiépítésre, valamint iroda és fedett tároló.

A költségvetésből 2017-ben 6.000.000 Ft, 2018-ban 3.200.000 Ft, míg 2019.
szeptember 30. napjáig 4.500.000 Ft összeg állt rendelkezésünkre a
gyepmesteri telep fejlesztésére.

A gyepmesteri telepre 2017-ben 128 eb került be és onnan ki 92. 2018-ban
szintén 128 eb került befogásra és onnan 111 eb került ki.

Az elmúlt évben, azaz 2019. szeptember 30. napjáig 148 eb került be és 135
került ki a telepről.

Üdvözlettel:
      Rencsár József [1]Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
      Önkormányzati Rendészet
      Rendészeti Csoportvezető
      Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
      Tel.: 77/523-145, E-mail: [2][email address]
      6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
                                        

References

Visible links
2. mailto:[email address]