Klinikai igazságügyi pszichológiával kapcsolatos kérdés

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1 . Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hatályos, klinikai pszichológusokra érvényes módszertani útmutatót.

2. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy a 10. számú vagy a 20. számú módszertani útmutató hatályos-e, illetve mikor és melyik közlönyben jelentek meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 18.

Üdvözlettel: Szaniszló Csaba

Szakmáry Viktória, Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

1 Attachment

Tisztet Szaniszló Csaba Úr!

 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarához (a továbbiakban: Kamara) küldött,
klinikai pszichológia szakértők működési körével és tevékenységével
kapcsolatos módszertani levelek kiadásával, megjelentetésével, hatályával
kapcsolatos elektronikus levelével összefüggésben az alábbi tájékoztatást
adom.

 

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia
szakterületre vonatkozó módszertani útmutató a Kamara részéről nem került
kiadásra.

Tájékoztatom, hogy az igazságügyi szakértői működést érintő módszertani
levél közzétételének szabályáról az igazságügyi szakértőkről szóló 2016.
évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 91. § - 92. § szakasza
rendelkezik.

A Szaktv. 91. § (1) bekezdése alapján a miniszter gondoskodik a
módszertani levél közzétételéről a kormányzati portálon. A módszertani
levél – annak visszavonásáig – a honlapról nem távolítható el.

(2) Ha az elnökség nem csatolja a 90. § (3) bekezdésében megjelölt
iratokat, a miniszter a módszertani levelet visszaküldi az elnökség
részére.

(3) Az elnökség figyelemmel kíséri a közzétett módszertani leveleket, és
szükség esetén intézkedik – a módszertani levél kiadására vonatkozó
rendelkezések szerint – azok visszavonásáról, illetve új módszertani levél
kiadásáról.

92. § A módszertani levél a kormányzati portálon történő közzétételétől a
hatóság számára tájékoztatásul, a szakértőnek pedig a szakértői
tevékenység ellátása során iránymutatásul szolgál.

Ugyanakkor a Szaktv. 89. § (7) bekezdése alapján az elnökség nem adhat ki
módszertani levelet olyan szakterületen, amelyen az egészségügyért felelős
miniszter vagy annak irányítása, felügyelete alatt működő szervezet külön
jogszabály alapján módszertani levél kiadására jogosult.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a levelében hivatkozott 10-es és
20-as számú módszertani levél nem a Kamara hatáskörébe tartozó szakkérdés
volt, hanem az Országos Igazságügyi Orvostani Intézeté, amely 2015. évben
már megszűnt.

Javaslom, hogy hogy tárgyi ügyben a konkrét információk végett a már
megszűnt szerv felügyeletét ellátó Emberi Erőforrások Minisztériumához
szíveskedjék közvetlenül fordulni.

Bízom benne, hogy tájékoztatásommal segítségére lehettem.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Elnöki100 (003)

 

 

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Klinikai igazságügyi
pszichológiával kapcsolatos kérdés
Dátum: Fri, 18 Jan 2019 16:03:18 +0000
Feladó: Szaniszló Csaba [2]<[FOI #12194 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések MISZK adatgazdánál"
[3]<[MISZK request email]>

Tisztelt Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1 . Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
hatályos, klinikai pszichológusokra érvényes módszertani útmutatót.

2. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy a 10. számú vagy a 20. számú
módszertani útmutató hatályos-e, illetve mikor és melyik közlönyben
jelentek meg.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 18.

Üdvözlettel: Szaniszló Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #12194 email]

Ha a(z) Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara nem a(z)
[5][MISZK request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--

References

Visible links
2. mailto:[FOI #12194 email]
3. mailto:[MISZK request email]
4. mailto:[FOI #12194 email]
5. mailto:[MISZK request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about