Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ács Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes költségtérítése , reprezentációs kerete, tevékenysége

We're waiting for Ács Anna to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Dorosz Dávid egykori klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes számára kifizetett teljes bér és egyéb költségtérítés összegét hivatali ideje alatt . Kérem tájékoztasson hogy mekkora reprezentációs kerete volt főpolgármester-helyettes Úrnak hivatali ideje alatt, kérem bocsássák rendelkezésemre ennek tételes elszámolását , valamint a főpolgármester-helyettesi keretének összegét , annak tételes elszámolását. Kérem tájékoztassanak, hogy klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettesként mely cégekkel, és milyen összegű és tematikájú szerződéseket készített elő, és/vagy kötött meg hivatali ideje alatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 13.

Üdvözlettel:

Ács Anna

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! Az [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email] címre küldött
elektronikus levele Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal elektronikus
rendszerébe FPH_KOZP - 67868 / 2021 érkeztetőszámon, 2021.06.13 05:34
napon beérkezett. Ez egy automatikus üzenet, kérjük erre ne válaszoljon.
Üdvözlettel: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

Kardos-Schütt Nikolett dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ács Anna!

 

Közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban mellékelten küldöm Budapest
Főváros főjegyzőjének határidő meghosszabbítására vonatkozó levelét.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kardos-Schütt Nikolett

átláthatósági és adatvédelmi referens

 

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ács Anna!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és mellékleteit.

Tekintettel a mellékletek méretére, a válasz csak több e-mailben küldhető
meg.

Amennyiben problémát tapasztal ezzel összefüggésben, kérem, keressen az
alábbi telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

telefon: +36 1 327-1191

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Ács Anna!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és mellékleteit.

Tekintettel a mellékletek méretére, a válasz csak több e-mailben küldhető
meg.

Amennyiben problémát tapasztal ezzel összefüggésben, kérem, keressen az
alábbi telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

telefon: +36 1 327-1191

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ács Anna!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és mellékleteit.

Tekintettel a mellékletek méretére, a válasz csak több e-mailben küldhető
meg.

Amennyiben problémát tapasztal ezzel összefüggésben, kérem, keressen az
alábbi telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

telefon: +36 1 327-1191

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ács Anna!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és mellékleteit.

Tekintettel a mellékletek méretére, a válasz csak több e-mailben küldhető
meg.

Amennyiben problémát tapasztal ezzel összefüggésben, kérem, keressen az
alábbi telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

telefon: +36 1 327-1191

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

24 Attachments

Tisztelt Ács Anna!

 

A közérdekűadat-igénylésére válaszul július 14-én megküldött
dokumentumokból többet javítottunk az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (1)
bekezdésének megfelelően.

Az érintett levelekhez csatolt mellékleteket (közöttük a törvénynek
megfelelően javított fájlokat is) a korábbiakkal azonos fájlnévvel újra
megküldjük.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ács Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.