Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programmal kapcsolatos adatigénylés

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Párbeszéd Magyarországért Párt, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Név szerint kik bírálták el a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programra beérkezett pályázatokat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 13.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

 

A 2019. május 13. napján kelt közérdekű adatigényléssel kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:

 

Kérem, hogy szíveskedjék pontosítani a közérdekű adatigénylés során
feltett kérdést, tekintettel arra, hogy az Önök által feltett kérdés
megfogalmazása nem egyértelmű.

 

„Név szerint kik bírálták el a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által
indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és
panziófejlesztési programra beérkezett pályázatokat?”

 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb,
turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, célja,
hogy Magyarországot Közép-Európa turisztika központjává tegye. A Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program jelentőségét mutatja, hogy egyik
alappillére a kormány által elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia 2030-nak, amelynek kiemelt célja a minőségi élménykínálat
létrehozása a hazánkba érkező külföldieknek és a belföldi turistáknak. A
minőségi élménykínálat kialakításához szorosan kapcsolódik a turisztikai
infrastruktúra meghatározó elemének számító szálláshelyek fejlesztése,
amelyet a program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy
Szálláshelyfejlesztési Konstrukció támogatásai tesznek lehetővé.

 

Kérem jelöljék meg, hogy a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció
pontosan melyik felhívásával kapcsolatban beérkezett pályázatokkal
összefüggésben terjesztettek elő közérdekű adatigénylési igényt,
tekintettel arra, hogy az Önök által feltett kérdés egyik része Kisfaludy
hotel fejlesztési programra irányul, azonban az MTÜ nem tett közzé olyan
felhívást, amely hotel fejlesztési programra vonatkozik.

 

A közérdekű adatigénylésben feltett kérdés arra irányul, hogy név szerint
kik bírálták el a Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programra
beérkezett pályázatokat.

 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében a
szálláshelyfejlesztési felhívásokra beérkezett támogatási igényekkel
összefüggésben a felhívásokban foglaltak szerinti jogosultsági ellenőrzést
követően szakmai értékelési folyamat indult el és döntéselőkészítő
javaslat került megfogalmazásra. Kérem, hogy erre tekintettel
szíveskedjenek pontosítani a közérdekű adatigénylési igényt.

 

Tisztelettel: 

 

 

  
   [2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG 
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia...    Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23. 
   E-mail: 
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

References

Visible links
2. https://mtu.gov.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]