Kilián Dél elzárt közterület

Kiss Gábor made this Közérdekűadat request to Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

A(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon információkat, hogy a Kilián Délen, a Gagarin utca végén lévő garázsor mellett lévő elkerített terület, amely tudomásom szerint közterület, miként került üzleti célú felhasználásra!
Szeretném megtekinteni a közterület használatára vonatkozó szerződést, és a veszélyeshulladék szállításra vonatkozó szerződést azok mellékleteit, amely vélhetően 2021 augusztusában keletkezett, legalábbis ettől a hónaptól kezdve került elzárásra a terület, és hétvégenként kutyaiskolaként is üzemel azóta is folyamatosan.
A szomszédban állatotthont tartanak fent évek óta, amennyiben ez a terület is közterületen helyezkedik el, úgy az ide vonatkozó szerződéseket, azok mellékleteit el is megtekinteném!

Tisztelettel várom válaszukat!

Kiss Gábor

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 29.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

November 14-én közadatigénylésemre kapott válaszukban jelezték, hogy a kilián-déli 33783/4 HRSZ. elzárt önkormányzati tulajdonú közterületen a helyi önkormányzati képviselő és a városgazda vezetője által is ismert, 2021 évtől jelenleg is működő vállalkozás ügyében hatósági eljárást folytatnak le. Ennek eredményéről tájékoztatni szíveskedjen, illetve küldje meg azokat az iratokat, amelyek biztosítják a területen a magánvállalkozás további működését! Úgy mint a tulajdonosi bérleti szerződés, veszélyes hulladék szállítási szerződés, hozzàjárulás a területet használó lakóközösségtől...

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

Tisztelt Cím,
korábbi novemberi válaszukban jelezték, hogy hatósági eljárást indítanak, az ügyben illetékessége a NÉBIHnek nincs, így adatkazdának sem minősülhet, viszont köztulajdont használnak üzleti célra itt a jegyzői hivatal, hatósági, és építésügyi osztály tehet lépéseket, mivel a legfontosabb feltétele lenne az ilyen tipusú vállalkozásnak a terület tulajdonosi hozzájárulása. Amennyiben nem foglalkoznak az üggyel, úgy a hűtlen kezelés és pénzmosás alapos gyanúja miatt a NAV illetékessége állapítható meg.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett ismételt bejelentésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

A közterületet bizonyítottan évek óta üzleti célra használják, ráadásul egy holdingos alkalmazottól bérlik- erről tudomása van a városgazda vezetőjének, a főépítésznek és Bartha György képviselőnek is, hiszen ők tájékoztatták a lakosságot a hely státuszáról, és arról, hogy nem zárható el a közhasználattól.
Nyílván ha akkor ellenőrzik, amikor nincs munkavégzés nem is találnak semmit.
A kutya iskola saját weboldalán az elzárt közterületen készült fotókkal bizonyítja zartós működését.
https://dogmotion.hu/kezdo-engedelmes-ta...

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Kilián Dél elzárt közterület'.

A Jegyző 2022 novemberi igéretét be nem tartva, nem vizsgálja az elzárt közterület üzleti célú felhasználását.
Tehát a holdingos haverok azt csinálnak a közvagyonnal, amit csak akarnak?!

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/kilian_del_el...

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett újabb bejelentésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

A kutyaiskola és állatotthon teljesen más kategória.
A hivatkozott önkormányzati rendelet 5 paragrafusának első pontjának 'e' bekezdése szerint
e)" kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és tevékenységre, árusító
eszközre, berendezésre,"
közterület használati díj megfizetésére és közterület használati engedélyre köteles tevékenységre hívtam fel a figyelmet amelyben nem az Állategészségügyi hivatal illetékes...így a jövőben kérem ne riassza őket ilyen ügyekhez, pláne ne az én otthonomban üzemelő vállalkozáshoz!
Az évek óta működő vállalkozás a közterületet mint saját szolgáltatási területet reklámozza. Erre épül a vállakozás, a weboldala éppen pedig elég bizonyítékkal szolgálhat a tényre.
Becsléseim szerint a város több mint 10 millió forint bevételtől esett el.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor