Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon információkat, hogy a Kilián Délen, a Gagarin utca végén lévő garázsor mellett lévő elkerített terület, amely tudomásom szerint közterület, miként került üzleti célú felhasználásra!
Szeretném megtekinteni a közterület használatára vonatkozó szerződést, és a veszélyeshulladék szállításra vonatkozó szerződést azok mellékleteit, amely vélhetően 2021 augusztusában keletkezett, legalábbis ettől a hónaptól kezdve került elzárásra a terület, és hétvégenként kutyaiskolaként is üzemel azóta is folyamatosan.
A szomszédban állatotthont tartanak fent évek óta, amennyiben ez a terület is közterületen helyezkedik el, úgy az ide vonatkozó szerződéseket, azok mellékleteit el is megtekinteném!

Tisztelettel várom válaszukat!

Kiss Gábor

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 29.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

November 14-én közadatigénylésemre kapott válaszukban jelezték, hogy a kilián-déli 33783/4 HRSZ. elzárt önkormányzati tulajdonú közterületen a helyi önkormányzati képviselő és a városgazda vezetője által is ismert, 2021 évtől jelenleg is működő vállalkozás ügyében hatósági eljárást folytatnak le. Ennek eredményéről tájékoztatni szíveskedjen, illetve küldje meg azokat az iratokat, amelyek biztosítják a területen a magánvállalkozás további működését! Úgy mint a tulajdonosi bérleti szerződés, veszélyes hulladék szállítási szerződés, hozzàjárulás a területet használó lakóközösségtől...

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kiss Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

Tisztelt Cím,
korábbi novemberi válaszukban jelezték, hogy hatósági eljárást indítanak, az ügyben illetékessége a NÉBIHnek nincs, így adatkazdának sem minősülhet, viszont köztulajdont használnak üzleti célra itt a jegyzői hivatal, hatósági, és építésügyi osztály tehet lépéseket, mivel a legfontosabb feltétele lenne az ilyen tipusú vállalkozásnak a terület tulajdonosi hozzájárulása. Amennyiben nem foglalkoznak az üggyel, úgy a hűtlen kezelés és pénzmosás alapos gyanúja miatt a NAV illetékessége állapítható meg.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor