Koncz Tamás Sándor

Tisztelt Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az Önök Önkormányzata által a H8-as HÉV-vonal gödöllői megállóiban és állomásain fenntartott kerékpártárolók listáját,
- az egyes kerékpártárolók hozzávetőleges kapacitását,
- az egyes kerékpártárolók fedettségének, esőtől és egyéb időjárási tényezőktől való védettségének tényét vagy annak hiányát,
- annak az esetleges tényét, hogy az egyes tárolók mikromobilitási pontként is működnek-e egyszerre,
- az egyes kerékpártárolók közvetlen és akadálymentes megközelíthetőségének tényét vagy annak hiányát (pl. közvetlen rávezetés, torkollat kerékpárútból, kis forgalmú utca, szervizút stb.),
- az egyes kerékpártárolók kihasználtsági adatait (amennyiben azok rendelkezésre állnak).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 6.

Üdvözlettel:

Koncz Tamás Sándor

Koncz Tamás Sándor

Tisztelt Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2024. február 6. napon előterjesztett adatigénylésemet szíveskedjen megválaszolni!

Az adatigénylés megválaszolására 2024. február 21. napig kellett volna megválaszolni a törvény által előírt 15 napon belül és az igénylésemet nem is utasították el semmilyen indokkal (pl. nem rendelkeznek a kért információval) a törvény által előírt 8 napon belül.

Kérem a közérdekűadat-igénylésem azonnali, érdemi megválaszolását a késedelem ellenére is!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Koncz Tamás Sándor

PMH, Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Koncz Tamás Sándor!

E-mailjét megkaptuk, szíves türelmét kérjük, válaszunkat néhány napon belül megküldjük.

Üdvözlettel:

Szabó Andrea

Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság

idézett részek megjelenítése

dr. Varga Zsuzsanna, Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Koncz Tamás Sándor Úr!

 

Mellékelten küldöm dr. Kiss Árpád jegyző válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

 

Varga Zsuzsanna

szervezési munkatárs

 

Jegyzői Iroda

Gödöllői Polgármesteri Hivatal

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

telefon: +36 70 886 8693

e-mail:  [1][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]