KEOP-5.3.0/A/09-2009-0132 energetikai modernizáció-projekt dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Gazdasági Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

KEOP-5.3.0/A ALKOTMÁNY ÉS BUZOGÁNY UTCAI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE projekt energetikai és audit
dokumentumait, különös tekintettel:

1. Energetikai Tanúsítvány
2. Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és megvalósíthatósági
tanulmány;
3. Záró energetikai tanúsítvány;
4. Záró audit;
5. Anyagfelhasználásról szóló dokumentumok;
6. Alvállalkozók megbízási szerződései.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 25.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Dr. Rigó Attila, Budapesti Gazdasági Egyetem

2 Melléklet

Tisztelt Kiss György Márk Úr!

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem energetikai fejlesztésével kapcsolatos
közérdekű adatigénylését megkaptuk.

 

Az adatigénylés 5. pontja vonatkozásában kérem a szíves tisztázó válaszát,
ugyanis azt szeretnénk megtudni, hogy az "5. Anyagfelhasználásról szóló
dokumentumok" adatigények alatt Ön pontosan mit ért.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

 

dr. Rigó Attila

jogi igazgató

 

 

Budapesti Gazdasági Egyetem

Jogi Igazgatóság

1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

+36 1 469 6660

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Rigó Attila!

Anyagfelhasználási dokumentumok alatt azokat a papírokat, anyagokat értem, melyek (feltehetően alvállalkozói szinten) a felújításhoz felhasznált alapanyagokat (márka, típus, mennyiség, ár, például Trilak fehér diszperziós festék 300 liter, br. 300.000 ft.) tartalmazzák; természetesen ha létezik.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Dr. Rigó Attila, Budapesti Gazdasági Egyetem

7 Melléklet

Tisztelt Kis György Márk Úr!

Hivatkozással a 2016. április 25. napján érkezett, a Budapesti Gazdasági Egyetem KEOP-5.3.0/A/09-2009-0132 energetikai modernizáció-projekt dokumentumai vonatkozásában küldött közérdekű adatkérésével kapcsolatban az alábbiak szerint teljesítem a közérdekű adatszolgáltatást.

1. Energetikai Tanúsítvány
- Energetikai tanúsítvány az Alkotmány utcai épület fejlesztés előtti állapotára vonatkozóan
- Energetikai tanúsítvány a Buzogány utcai épület fejlesztés előtti állapotára vonatkozóan

2. Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmány
- A pályázati dokumentáció részét képező Megvalósíthatósági tanulmány „Energetikai veszteségfeltáró vizsgálat” dokumentumot a KEOP 5.3.0/A konstrukció pályázati kiírása szerint nem kellett készítenie a támogatott szervezeteknek (ezt csak a későbbi években kiadott hasonló épületenergetikai pályázati felhívások írták elő).

3. Záró energetikai tanúsítvány
A KEOP 5.3.0/A konstrukció pályázati kiírása szerint nem kellett készítenie a támogatott szervezeteknek (ezt csak a későbbi években kiadott hasonló épületenergetikai pályázati felhívások írták elő).
A BGE pályázati kiírástól függetlenül (2012-ben) készíttetett energetikai tanúsítvány a Buzogány utcai épületre, ezt csatoljuk.

4. Záró audit
A KEOP 5.3.0/A konstrukció pályázati kiírása szerint nem kellett készíteni (ezt csak a későbbi években kiadott hasonló épületenergetikai pályázati felhívások írták elő).

5. Anyagfelhasználásról szóló dokumentumok
- Árazatlan költségvetési kiírás a Buzogány utcai épület korszerűsítéséhez
- Árazatlan költségvetési kiírás az Alkotmány utcai épület korszerűsítéséhez (A csatolt dokumentumok a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának részét képezték, így az abban szereplő típusok referenciatípusként értelmezendők, a hatályos közbeszerzési előírások szerint a kivitelezőnek joga van azzal egyenértékű terméket beépíteni.)

6. Alvállalkozók megbízási szerződései
- Tervezői és energetikai feladatokra vonatkozó szerződés (mindkét helyszín vonatkozásában).

A közérdekű adatkérés iránti igényének teljesítésére az Ön kérésének megfelelően az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kizárólag elektronikus úton teszek eleget a ([FOI #6766 email]) címre, mely megérkezéséről szíves visszaigazolását kérem.

Üdvözlettel:

dr. Rigó Attila
jogi igazgató

Budapesti Gazdasági Egyetem
Jogi Igazgatóság
1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.
+36 1 469 6660

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Rigó Attila!

A kért adatok megérkeztek, hálásan köszönöm.

Üdvözlettel:

Kis György Márk