Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az alábbi problémák mikor és milyen módon kerültek orvoslásra, ezeknek milyen költségvonzata volt!

Kérem, hogy a még megoldatlan problémákra intézkedési tervet készítsenek és az részemre küldjék meg, a jarokelo.hu oldalán található bejelentések javítása illetve megszüntetése érdekében:

1. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
2. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
3. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
4. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
5. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
6. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
7. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
8. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
9. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    Erd si va hat rid hosszabb t s K ty k s es z s eset n nem haszn lhat j rd k.pdf

    190K Download View as HTML

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

 
Tisztelt Asszonyom!
Megkeresésére kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást!

Tisztelettel:

 

dr. Vincze Anikó

jegyző

Budapest Főváros XXI. Kerület

Csepeli Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Tel: 06 1 427-6125

 

 

idézett részek megjelenítése