Károly krt. 26. iroda hasznosítása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 24238/0/A/19 hrsz-ú, Károly krt. 26. II. emeletén elhelyezkedő, 509 nm alapterületű egy helyiségből álló iroda

(II/4.) 350/509 eszmei hányadban Belváros-Lipótváros Önkormányzatának,
(II/5.) 79/509 eszmei hányadban Aranyos Zsófia (Belváros-Lipótváros Önkormányzatától adásvétel útján szerzett)
(II/6.) 80/509 eszmei hányadban pedig Gulyás Istvánné (Belváros-Lipótváros Önkormányzatától szintén adásvétel útján szerzett)
osztatlan közös tulajdonát képezi.

1. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy az egy helyiséges irodából, milyen indokkal biztosítottak tulajdonjogot Karsai Károly képviselő nevelt lányának (Aranyos Zsófia) és Anyósának (Gulyás Istvánné) 79 illetve 80 négyzetméternyi területre,
az egy helyiségből álló iroda használatát miként osztják meg?

2. Fent nevezett helyiségen belül felmerülő közös költségeket ki állja?

3. Kérem, szíveskedjék a fenti tárgyban született bizottsági döntésekről szóló dokumentumokat, előterjesztéseket, értékbecsléseket, bizottsági- és testületi döntéseket részemre szkennelt másolatban, elektronikus úton megküldeni szíveskedjék !

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 13.

Üdvözlettel:

Juhász Péter

Automatikus Válasz, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy Belváros-Lipótváros V. kerület Polgármesteri
Hivatalában 2015. július 13-24-ig igazgatási szünetet tartunk, ezért
levelére érdemben intézkedni a fenti dátumot követően áll módunkban.
Kérjük, amennyiben levele sürgős, halaszhatatlan ügyet érint, úgy azt az
[1][email address] címre megküldeni szíveskedjen, vagy
ügyeletes kollégáink a 872-73-21-es számon állnak rendelkezésükre hétfőn
13.30-18 óráig, illetve szerdán 8-16.30 óráig.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Dr Ivanics Éva hozzászólt ()

Hát ezt meg melyik jogszabályi hely teszi lehetővé ?
Az INFO tv. Info. tv. „29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.”

Ilyen úri allűröket sem az Info. tv. nem enged meg Belváros-Lipótváros Önkormányzatának, sem pedig egyetlen törvény sem ! Ez botrány ! Törvényen kívülinek képzelik magukat ?

"Dózsa György unokája vagyok én,
Népért síró, bús, bocskoros nemes.
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni
Kaszás népemmel, mert a Nyár heves.

A Nyár heves s a kasza egyenes.
Hé, nagyurak: sok rossz, fehér ököl,
Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe
Rettenetes, nagy dühvel özönöl? "

/Ady Endre-ha esetleg elfelejtették volna/

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment