Karbantartási várólista

Az igénylés sikeres volt.

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre – többek között – a BPK/8013–2/2021., illetve a BPK/6594–2/2022. iktatószámú, a jarokelo.hu oldalon nyilvánosan elérhető (https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes... és https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...) válaszaikban hivatkozott, jelenleg aktuális, valamennyi előirányzott javítási és fenntartási munkájukat tartalmazó listájukat/listáikat.

Kérem, küldjék meg számomra továbbá az egyes előirányzott munkák:
• megnevezését (pl.: 'a hosszirányú zsugorodási hézag javítása')
• pontos helyszínét (cím, esetleg koordináta)
• teljes költségét
• listára való felvételének dátumát
• elvégzésének jelenlegi fázisát (pl.: 'kiadva javításra', vagy 'forrásra vár', vagy 'alkatrészre vár')
• elvégzésének várható dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 6.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202205060823-016029/2022 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Útfenntartás, Budapest Közút Zrt.

2 Attachments

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Budapest közút

Útfenntartási Főosztály

 

 

References

Visible links

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat!

Elnézésüket kérem, nem fogalmaztam egyértelműen az igénylésemben. Az összes – tehát nemcsak e két üggyel, hanem az összes, Önök által kezelt úttal/objektummal kapcsolatos – előirányzott javítási és fenntartási munkájukat tartalmazó listájukra vagyok kíváncsi.

Azaz, kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a jelenleg aktuális, valamennyi, Önök által kezelt úttal vagy bármilyen objektummal kapcsolatos, előirányzott javítási és fenntartási munkájukat tartalmazó listájukat/listáikat .xlsx, .xls vagy .csv formátumban.

Kérem, küldjék meg számomra az egyes előirányzott munkák:
• azonosítóját (pl.: '22FF0315')
• pontos helyszínét (cím, esetleg koordináta)
• megnevezését (pl.: 'kerékpárút kopórétegének javítása öntöttaszfalt-technológiával')
• balesetveszélyességét (igen/nem)
• megrendelt vagy megrendelésre váró mennyiségét (pl.: '124 folyóméter 2-3 cm szélességben')
• becsült bruttó anyagköltségét
• moduljukban való rögzítésének dátumát
• elvégzésének jelenlegi fázisát (pl.: 'megrendelve', 'forrásra vár' vagy 'alkatrészre vár').

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Budapest Közút Útfenntartás, Budapest Közút Zrt.

2 Attachments

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Budapest közút

Útfenntartási Főosztály

 

 

References

Visible links

Budapest Közút Útfenntartás, Budapest Közút Zrt.

3 Attachments

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté Úr!

 
Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő levelünket melyet elektronikus
aláírással láttunk el.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály

e-mail: [1][email address]

Budapest Közút Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

[2]Leírás: Budapest közút

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat!

Kérem, ismét küldjék meg számomra a táblázatot, immár szerepeltetve:
• a 2022. január 1-je előtt rögzített, jelenleg aktuális munkákat,
• az 'egyéb' megnevezésű munkáknál a munka pontos megnevezését, és
• a megrendelt mennyiségeknél azok mértékegységét
is.

(Üzenetem a 2022. május 6-án benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: http://kimittud.hu/request/karbantartasi... )

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202206200745-021833/2022 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Útfenntartás, Budapest Közút Zrt.

2 Attachments

 

 

Tisztelt Cím!

 
Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő levelünket melyet elektronikus
aláírással láttunk el.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály

e-mail: [1][email address]

Budapest Közút Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

[2]Leírás: Budapest közút

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Budapest Közút Útfenntartás, Budapest Közút Zrt.

3 Attachments

 

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté Úr!

 
Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő bejelentésre írt
tájékoztatásunkat melyet elektronikus aláírással láttunk el.

 

Üdvözlettel:

 

 

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály

e-mail: [1][email address]

Budapest Közút Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

[2]Leírás: Budapest közút

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat és a bővített táblázatot!

Levelükben a következő szerepel: "Az „egyéb” megnevezésű munkák olyan munkákat takarnak, amelyek nem sorolhatók be egyik előre meghatározott kategóriába sem."

Adatigénylésemben azonban nem az egyes munkák kategóriáját, hanem a pontos megnevezésüket kértem. Ezeknek mindenképp rögzítve kell lenniük Önöknél, hiszen másképp nem tudnák, milyen feladato(ka)t kell elvégezniük az egyes helyszíneken.

Kérem, ismét küldjék meg számomra a táblázatot, immár szerepeltetve az 'egyéb' megnevezésű munkáknál az elvégzendő munka pontos megnevezését!

(Üzenetem a 2022. május 6-án benyújtott adatigénylésemmel kapcsolatos: http://kimittud.hu/request/karbantartasi... )

Köszönettel:
Gyöngyösi Máté

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202207290724-026959/2022 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Útfenntartás, Budapest Közút Zrt.

3 Attachments

 

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté Úr!

 
Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő bejelentésre írt
tájékoztatásunkat melyet elektronikus aláírással láttunk el.

 

Üdvözlettel:

 

 

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály

e-mail: [1][email address]

Budapest Közút Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

[2]Leírás: Budapest közút

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202304240744-015704/2023 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Gyöngyösi Máté hozzászólt ()

Ezt az érkeztetőlevelet egy újabb bejelentésem helyett véletlenül küldték ide.